Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden. Dessutom finns Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev som skickas ut varje onsdag. Även vårt projekt MATtanken har ett nyhetsbrev som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Nytt om innovationsstöd från Jordbruksverket


  Utlysningen av EIP-Agri innovationsstöd är öppen och det går bra att fortlöpande skicka in ansökningar. Det finns nu 70 miljoner kronor kvar för projekt som påbörjas under 2021 och 2022.
 • Två lantbrukare står på ett fält och tittar på skörden. I bakgrunden står en grön traktor.

  EIP-AGRI Workshop om gårdsdata för att förbättra jordbruket


  En digital workshop 'Farm data for better farm performance' ordnas den 9-10 december av EU-kommissionen och EIP -Agri Support Facility. Workshopen riktar sig till innovatörer, rådgivare, lantbrukare och teknikutvecklare.
 • På bilden syns vinnarna från Agtech Challenge 2021. De står på en scen med stora checkar i händerna.

  Fältrobot vann första pris i innovationstävling


  En självkörande fältrobot från företaget Ekobot, fick första priset i Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge. Roboten rensar ogräs med hög precision i grönsaksodlingar och ska nästa år testas i stor skala hos två större lökodlare i Skåne. Ekobot har utvecklat innovationen i ett EIP-Agri-projekt.
 • Bli Landsbygdsnätverkets nya innovationscoach


  Jordbruksverket söker en innovationscoach på halvtid. Du kan nu lämna anbud på ett uppdrag som innovationscoach, som ska arbeta proaktivt med kunskap- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Arbetet ska bedrivas i samarbete med EIP-Agri innovationssupporten och andra inom Landsbygdsnätverket.
 • Camilla Hansson står på ett grönt fält med skog i bakgrunden. Hon arbetar på näringsavdelningen på Sametinget och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar.

  Hallå där...Camilla Hansson


  Camilla Hansson, du arbetar på näringsavdelningen på Sametinget och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Hur jobbar ni med kunskapsutveckling och innovationer för rennäringen i Sametinget?