Landsbygdsnätverket
Grodda och ogrodda spannmålskärnor på blå filtduk

Foto Thomas Börjesson

Germination box - bildanalys för kontroll av groningsegenskaper hos spannmål

Projektet ska ta fram en produkt som med hjälp av bildanalys bedömer groningsegenskaper hos spannmål till utsäde och till mältning. Målet är en produkt som är stabil, miljövänlig och kostnadseffektiv, och som ska kunna användas både på gårdsnivå, på spannmålsanläggningar och hos utsädesföretag.

Projektet leds av Agroväst Livsmedel AB i samarbete med SLU, Nordamark AB, EC Solutions AB, Skånefrö AB, Henrik Andrén AB och Hagsgårds Lantbruk AB.

Läs mer om detta och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets sida Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri

Publicerades