Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev EIP-Agri

Vi har just nu en del tekniska problem med formuläret nedan. Vill du börja prenumerera på nyhetsbrevet? Eller vill du avsluta din prenumeration? Skicka ett mejl till sara.uddemar@jordbruksverket.se


Ange namn och e-postadress och välj sedan om du vill påbörja en ny prenumeration eller om du vill avregistrera dig.
Namn
E-postadress

Här kan du läsa om läget när det gäller innovationsstödet för jordbruk, trädgårds- och rennäring i Sverige. I nyhetsbrevet kommer vi också att berätta om vad som händer på
EU-nivå.

 • Internationellt EIP

  EIP-Agri är inte bara innovationsstöd


  Den stora EU-satsningen EIP-Agri ska stärka konkurrenskraften i de gröna näringarna på ett hållbart sätt. En stor del går ut på att snabbare möjliggöra bättre innovationer genom just innovationsstödet. Men den andra delen handlar om att hjälpa till att skapa samverkan mellan olika aktörer, till exempel praktiker, forskare och rådgivare, både i Sverige och i andra länder.
 • Full fart

  Full fart i Framtidsverkstaden


  Mitt på Kunskaps- och innovationstorget under Elmia lantbruk kommer studenter från olika universitet och högskolor i blandade grupper lösa utmaningar under intensiva tretimmarspass. Utmaningarna ingår i den övergripande utmaningen hur vi ska klara en hållbar livsmedelsförsörjning år 2030.
 • Innovationer

  Innovationer i fokus på Elmia


  Elmia Lantbruk lyfter i år på flera sätt vikten av att stärka konkurrenskraften genom att stimulera nya idéer och samverka mellan många olika aktörer i kunskaps- och innovationskedjan.

 • Innovationssupport

  Ge innovationsidéerna en ärlig chans och använd innovationssupporten!


  Jordbruksverkets beslutsgrupp som godkänner ansökningarna om gruppbildningsstöd liksom den rådgivande urvalskommittén som bedömer själva projektansökan måste få tillräcklig information. Det har framförallt saknats omvärldsanalyser och beskrivningar av hur den tänkta innovationen ska spridas till kommande användare. En separat projektplan med planerade aktiviteter gör det lättare att förstå innovationsprojektet
 • Blankett skriver

  Ansökningsläget


  Uppåt 100 ansökningar om gruppbildningsstöd har beviljats av jordbruksverkets beslutsgrupp. De sökande har presenterat innovationsidéer som spänner över alla tänkbara områden inom jordbruk, trädgårds- och rennäring.
 • Inger Pehrson

  Många spännande saker på gång just nu


  Det är mycket som händer nu kring EIP-Agri och innovationsnätverket.
 • Elmia Lantbruk

  Premiär för Kunskaps- och innovationstorget


  På Kunskaps- och innovationstorget på Elmia Lantbruk träffar du en lång rad forskare från SLU, JTI, SP och Linköpings universitet. Här finns också företrädare för rådgivning och utbildning från Agroväst, Vreta kluster, Biologiska yrkesskolan, Naturbruksskolornas förening, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge med sina naturbruksgymnasier samt Landsbygdsnätverket med innovationssupportrarna.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU