Landsbygdsnätverket
Trädgårdsodling

Cirkulär trädgårdsodling

Första workshopen äger rum den 29-30 november.

Fokusgruppen kommer att titta på goda exempel och hur dessa kan användas i olika sammanhang. Den kommer också att identifiera framgångsfaktorer och hinder för cirkulära produktionssätt inom trädgårdsodling, samt identifiera kunskapsbrister och möjliga framtida forskningsbehov.

Publicerades 2017-08-25

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU