Landsbygdsnätverket
Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Hur kan digitala verktyg bli mer tillgängliga för bönder?

Hur kan kunskapssystemets aktörer möta utmaningarna från den digitala revolutionen, både när det gäller bättre prestanda och stöd till lantbrukare? Vilka nya möjligheter och innovativa verktyg erbjuder digital teknik? Hur kan digitala verktyg bli bättre förstådda och mer tillgängliga för bönder?

Det var frågor som behandlades på EIP-Agri-workshopen Enabling farmers for the digital age – the role of AKIS i Jûrmala, Lettland den 26-27 april 2018 och där innovationssupporten Lisa Germundsson deltog.

Här hittar du Lisas rapport från workshopenPDF och länk till alla presentationer.

Publicerades 2018-05-17

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU