Landsbygdsnätverket

#117 En förenad ungdoms- och landsbygdspolitik - hur ser den ut?

Hälften av de unga känner sig inte inkluderade och behövda. I det här avsnittet av Landet vill vi lyfta ungdomar som del av landsbygdspolitiken och lyfta vilka insatser och resurser som behövs för att de ska göras delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vad behövs för att öka ungas inkludering samt möjlighet att bo, leva och arbeta på landsbygden? Samtidigt som det finns politiska mål om ungas inkludering så känner sig långt ifrån alla unga inkluderade och andelen som är under 30 år i riksdag, landsting och kommunfullmäktige är kraftigt underrepresenterade.

Hälften av de unga känner sig inte inkluderade och behövda. Det är skrämmande siffror.
- Lena Nyberg

Rösten från de unga skulle behöva bli lite tydligare i den politiska diskussionen.
- Per Callenberg

Redan i skolan måste man få lära sig hur demokratin funkar och hur man som ung kan påverka.
- Lovisa Wallin

Mycket resurser läggs på att få unga att återvända, man glömmer de som faktiskt valt att stanna kvar.
- Bartosz Stroinski

Medverkande

Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, .Bartosz Stroinski, förbundsordförande i förbundet Vi Unga och .Lovisa Wallin, ”Unga tar ordet”. Reporter: Malin Marcko

Kategori

Politik & program, Unga

Utgivningsdatum