Landsbygdsnätverket
Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten, Helene Göthe Lorenz, projektledare Leader Gästrikebygden och Katarina Petersson, lokal eldsjäl, Årets Landsbyggare 2021 i Gästrikebygden

#147 Vi Landsbyggare - ett vinnande koncept

Konceptet Landsbyggare utvecklades i Höga Kusten som ett sätt att lyfta fram det lokala engagemanget, drivet och entreprenörskapet som många gånger genomsyrar en plats - men som alla kanske inte alltid ser. Idag har Landsbyggarkonceptet spridit sig till flera platser i Sverige och till och med uppmärksammats utomlands.

Så vad gör en landsbyggare? Varför ska man bli det, hur går man tillväga och vilken nytta kan en plats ha av det?

Vi kände inte igen oss i bilden av en döende landsbygd. Så vi slog näven i bordet och tänkte att vi måste förändra bilden genom att visa på alla de drivna människorna som finns i våra landsbygder.
- Jenny Edvinsson

Det är ett fantastiskt koncept. Det gör det möjligt att lyfta och visa allt som pågår i våra bygder- Vi har en levande landsbygd som vi är väldigt stolta över och den vill vi visa för flera.
- Helene Göthe Lorenz

Jag vill inte bo någon annanstans än där jag bor idag. Och jag vill ju ge den möjligheten till mina barn och barnbarn i framtiden. Att kunna välja att bo i en landsbygd, men att också ha förutsättningarna.
- Katarina Petersson

Medverkande

Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten, Helene Göthe Lorenz, projektledare Leader Gästrikebygden och Katarina Petersson, Årets Landsbyggare 2021 i Gästrikebygden. Reporter Håkan Montelius

Kategori

Lokalt ledd utveckling

Utgivningsdatum