Landsbygdsnätverket

#98 Räkna med oss - om myndigheters ansvar för landsbygdssäkra beslut

Landsbygdssäkring handlar om att politiken och de offentliga insatserna inte ska göra det svårare för människor leva och verka i landsbygder. Att alla beslut som myndigheter tar ska vara landsbygdsäkrade låter bra men vad innebär Tillväxtverkets nya uppdrag som samordnare?

Det handlar om att politiken och de offentliga insatserna inte gör det svårare för människor att välja att bo där man vill.

Tillväxtverket ska samordna det här arbetet, Tillväxtverket ska inte göra det år de andra myndigheterna, vi ska göra det tillsammans, annars kommer vi inte att lyckas.
- Martin Olauzon

Man ska inte bara stirra sig blind på landsbygdssäkring. Jag tror att det handlar om en samverkan mellan myndigheter, att myndigheter måste ha en stor insikt om vikten av deras ansvarsområde för att landsbygden ska leva.
- Christina Nordin

Medverkande

Martin Olauzon, enhetschef Tillväxtverket och Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket. Reporter: Peter Gropman

Kategori

Politik & program

Utgivningsdatum