Landsbygdsnätverket
Grön ruta med vit text: ta dig an en utmaning

Medlemserbjudandet 2022: Ta dig an en utmaning – så gick det

Under 2022 kunde Landsbygdsnätverkets medlemmar ta del av resurser inom ramen för arbetssättet utmaningsdriven nätverksprocess.

Landsbygdsnätverkets styrgrupp avsatte 2022 resurser för att möjliggöra ett nytt arbetssätt som vi kallade Utmaningsdriven nätverksprocess. Syftet var att det skulle bli enklare för nätverkets medlemmar att genom nätverket ta sig an utmaningar som man kan lösa tillsammans med andra medlemsorganisationer samt andra aktörer, kopplat till landsbygdsutveckling.

Under 2022 påbörjades sex utmaningsdrivna nätverksprocesser.

På denna sida kan du inom kort läsa mer om resultaten, i takt med att arbetena slutredovisas.

Mer information

Processansvarig är Veronica Andrén, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli. kansliet@landsbygdsnatverket.se

Ta dig an en utmaning – en process fortsätter vårterminen 2023

Här hittar du mer information om den utmaningsdrivna nätverksprocess som pågår.