Landsbygdsnätverket

KEEN ”Knowledge and Experience Exchange Network”

Utmaningen baserades på frågor om varför vattenbruk som begrepp eller livsmedelsproduktionssättet inte finns hos allmänheten, förutom när det är ”dåliga” nyheter i media om övergödning eller rymningar?


Hur kan vi ändra på allmänhetens men även myndighetens och beslutfattares ibland negativ syn på vattenbruk? Varför har vattenbruket inte levt upp till sin potential trots sin tidiga etablering som livsmedelsproduktion i Sverige för mer än 40 år sedan.

Syfte

Kompetensbristen om vattenbruket inom till exempel kommuner, regioner och länsstyrelser och andra aktörer är en utmaning som kan hindra vattenbrukets utveckling. 

Tidplan

Mars – augusti 2022.

Kontaktperson

Jason Bailey, Vattenbrukscentrum Ost,
e-post: jason.bailey@vattenbrukscentrumost.se

Hur gick det för er i arbetet?

För att tackla utmaningen ville Vattenbrukscentrum Ost (VCO) skapa ett rikssträckande nätverk för att både identifiera var utmaningar finns, hitta lösningar, och dela erfarenheter.

  • Vår målformulering var ganska lös, men vi ville gå in i diskussioner med öppna syn och diskutera helt fritt.
  • Nätverket handlade om att utveckla kunskap, samspel och utbyte av erfarenheter inom och mellan regioner och inkluderade Hushållningssällskapet i Norrbotten, Dalarna Science Park, Matfiskodlarna, Vreta Kluster, Blått Centrum och Länsstyrelsen Gotland, Region Blekinge och VCO.

  • Inom projektet hade vi flera mål att identifiera utmaningar och flaskhalsar som hindrar utveckling av vattenbruket i olika delar av landet; identifiera tänkbara lösningar; skapa konkreta kunskapshöjande aktiviteter som kan användas i framtiden för att tackla problemen som identifieras.

  • Nätverksbildandet och de mötena som hölls och diskussioner som fördes har varit nyttiga för alla. Även fast vi kan erkänna att det fanns en del oro för hur vi skulle kunna leda diskussionen och var vi skulle landa med projektet tycker vi att det skapades nya kontakter, lyftande nya idéer på saker vi kan göra och ledde till en bättre förståelse på var vi ska fokusera vår kraft under kommande projekt.

  • Om man ska sammanfatta resultatet kom vi fram till att kunskap och samverkan är nycklar i framgång.

  • Projektet hette KEEN ”Knowledge and Experience Exchange Network” och det var precis det vi gjorde under dessa träffar. Vi hoppas och tror att det kan leda till vidare kontakt och utbyte mellan nätverksdeltagare men också utanför nätverket. En fundering som dyker upp i Norrbotten kan bollas till Östergötland eller vice versa för att utnyttja allas kunskap och erfarenheter.

Tillbaka till huvudsidan Ta dig an en utmaning.

Publicerades