Landsbygdsnätverket

#121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

Hur sprids egentligen ny kunskap inom de gröna näringarna?

I den europeiska jordbrukspolitiken använder man sig ofta av begreppet Agricultural Knowledge and Innovation System eller AKIS som det förkortas. Det beskriver hur just kunskapsförmedling fungerar i olika länder eller regioner, till exempel genom utbildning, rådgivning och innovation.

Så hur fungerar AKIS i Sverige? Och hur kan vi se till att innovation och ny forskning når ut till de som arbetar praktisk inom lantbruket?

Jag ser ett behov att ett delvis annat förhållningssätt. Forskarna behöver vara ute mer och jobba i praktiken tillsammans med de som behöver lösa problemen
- Per Hansson

Stora kostnader är idag ett hinder för unga lantbrukare. De innovationssystem som tas fram måste därför vara så resurseffektiva att man kan motivera investeringen.
- Elisatbeth Hidén

Ibland är vi för problemorienterade. Jag slås ofta över att de system vi har i Sverige är väldigt bra.
- Jesper Broberg

Medverkande

Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning, Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen och Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapet. Reporter Håkan Montelius

Kategori

Mat & livsmedel, Politik & program

Utgivningsdatum

Taggar