Landsbygdsnätverket

#125 Våtmarker – till nytta för mycket mer än du tror

Intresset för Sveriges våtmarker har aldrig varit så stort som nu. Bara i år satsar regeringen 350 miljoner kronor på att restaurera, återväta och anlägga nya våtmarker. Men de är inte bara betydelsefulla för klimatet och den biologiska mångfalden. De spelar också en viktig roll inom lantbruket. Som markägare finns gott om stöd att söka för att anlägga egna våtmarker.

Så vilken nytta gör Sveriges våtmarker? Och hur gör man om man för att anlägga en?

Klimatpåverkan från utdikade torvmarker är inte försumbar. Den kan man räkna på. Men om vi återväter dem kan det bidra till Sveriges klimatmål.
- Eva Amnéus Mattisson

Vi har en målsättning om att vara hållbara och CO2-neutrala. Vi gör vad vi kan för att minska näringsläckaget, för det är ju även något som kostar jordbruket pengar.
- Mathias Jonsson

Jag möter ett stort engagemang från lantbrukarna. Det är sällan jag måste ge mig ut och ragga våtmarkslägen, utan folk hör av sig till oss för att de är intresserade och vill göra skillnad.
- Maria Gustavsson

Medverkande

Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket, Maria Gustavsson, länsstyrelsen Östergötland och Mathias Jonsson, lantbrukare på Ogestad Gård. Reporter: Håkan Montelius

Kategori

Klimat & miljö, Politik & program, Företagande & förutsättningar

Utgivningsdatum