Landsbygdsnätverket

#128 Nya centrumbildningar ska utveckla svensk livsmedelsproduktion

Intresset för att producera och konsumera mat mer hållbart i Sverige är stort. 2020 beviljade det statliga forskningsrådet Formas 192 miljoner kronor till fyra så kallade tvärvetenskapliga centrumbildningar för just ökad hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

Så vad innebär dessa centrumbildningar och vilken nytta kan de ge för samhället och för våra lantbruksföretagare till exempel?

Livsmedelproduktionen har tagits lite för given, men nu har man börjat förstå värdet av den. För första gången har regeringen pekat ut svensk livsmedelsproduktion som samhällsviktig näring.
- Jessica Ekström

Vi är ju inte ett land som blir konkurrenskraftiga genom brutal prispress utan genom innovation och kunskap - men där har de gröna näringarna varit lite underförsörjda.
- Svante Kaijser.

Medverkande

Jessica Ekström, forskningssekreterare på Formas och Svante Kaijser, lantbrukare. Reporter Håkan Montelius

Kategori

Finansiering & utbildning, Företagande & förutsättningar, Innovation & utveckling, Mat & livsmedel

Utgivningsdatum

Taggar