Landsbygdsnätverket

Det fossila är över - om den nya ekonomins möjligheter #42

I ett bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från jorden, skogen och havet i stället för fossila bränslen och material. På så sätt skapas tillväxt medan klimatpåverkan minskas. Men vad betyder begreppen cirkulär ekonomi och bioekonomi? Och hur kan de svenska landsbygderna bli vinnare i denna nästa ekonomiska våg? Lyssna på våra gäster när podden Landet pratar bioekonomi.

Citat från podden:

"Utan Landsbygd skulle vi inte ha biomassaråvara, så landsbygden har en jätteviktig roll i bioekonomin" - Liisa Saarenmaa

”När det gäller den cirkulära ekonomin, så har vi ju otroliga affärsmöjligheter nu" - Camilla Lehorst

"Jag tror att det finns en risk att Landsbygden ses som en råvaruproducent som exporterar oförädlad råvara till några industricentra nära städer" - Hans-Olof Stålgren.

Medverkande

Camilla Lehorst, projektledare samverkansgruppen cirkulär och biobaserad ekonomi, Näringsdepartementet, Hans-Olof Stålgren, kanslirepresentant på Landsbygdsnätverket, Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet i Finland, och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Klimat & miljö

Utgivningsdatum