Landsbygdsnätverket

En kollektiv resa i framtiden – om kollektivtrafik i landsbygder #46

Att åka kollektivt är inte bara bra för klimatet utan också en förutsättning för att människor utan körkort eller körförmåga ska kunna bo på landet. Alltför ofta saknas dock möjlighet till kollektivtrafik i Sveriges landsbygder vilket gör att andra alternativ poppar upp. Podden Landet tar reda på vad som fungerar och hur vi övervinner de hinder som kan uppstå. Och så framtidsspanar vi!

Citat från podden:

”Bor man i staden är det andra som ser till att det finns bilpooler och kollektivtrafik och cykelbanor. Och bor man på landet får man vara med och skapa det hela tiden.” Maja Söderberg ”

Det ska vara så enkelt som det bara går att samåka, så fort det blir hinder så tappar vi personer.” Carl Wiking

”När vi gjorde en boendeinventering för att se hur många bostäder man kunde tillgängliggöra för nyanlända så visade det sig att det stora problemet var kollektivtrafiken.” Jan Runfors

”Helst vill man ju ha järnväg, men det är väldigt orealistiskt på många platser i Sverige, det är svårt att ens driva en vanlig busslinje där.” Fredrik Petterson

Medverkande

Maja Söderberg, initiativtagare samåkningsprojekt i Tolg, Carl Wiking, samåkningsprojekt för nyanlända, Jan Runfors, landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, Fredrik Pettersson, kollektivtrafiksforskare Lunds tekniska högskola, och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Service i landsbygder

Utgivningsdatum