Landsbygdsnätverket

En liten handelsbalans - om lokal ekonomi #57

I en levande lokal ekonomi har de flesta sin försörjning och sina fritidsintressen på platsen där de bor. Att pengar cirkulerar väldigt lokalt skapar jobb och gör platsen attraktiv. Men vad menas med lokal ekonomi? Vad kan du och jag själva göra för att stärka den på hemmaplan? Och hur fungerar en lokalekonomisk analys och varför är det bra?

Citat från podden:
"Om vi har en situation i en bygd där allt vi köper kommer från andra platser. Då innebär ju det att det kanske inte finns grund för företagande lokalt. Då förvandlas den ort man bor på till en sovort där man måste pendla därifrån för att delta i ekonomin." - Ylva Lundkvist Fridh

Medverkande

Ylva Lundkvist Fridh, ekonomhistoriker och samordnare för lokal ekonomi på Hela Sverige ska leva, och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Finansiering & utbildning

Utgivningsdatum