Landsbygdsnätverket

Integration och landsbygd #12

Hela 90 % av de som invandrar eller flyr till Sverige hamnar i större städer trots att de kommer från olika landsbygder. Att landsbygden inte presenteras som ett alternativ kan vara en anledning. Så hur ska vi få nyanlända att stanna i våra bygder och hur ska vi få människor som invandrat för länge sen att flytta till landsbygden? Lyssna på Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp som försöker svara på frågan och ge konkreta exempel.

Citat från podden:

Per: "Ett problem för landsbygden är att städerna under lång tid fått del av utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och entreprenörskap. De har utvecklat företagande och produktion av tjänster som vi inte har någon tillgång till på landsbygden och det där är ett problem."

Asha: ”Jag tycker att man kan se att barn som är uppvuxna på landsbygden är mer integrerade än i storstäderna”

Medverkande

Medverkande: Per Hasselberg, Hushållningssällskapet, Anders Bengtson, Svenska Fotbollförbundet, Asha Ismail, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Jan Runfors, Hela Sverige Ska Leva som alla sitter med i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, samt Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Integration

Utgivningsdatum