Landsbygdsnätverket

Sergelstorgsperspektivet - attityder land-stad #26

Det råder en ojämn maktrelation mellan land och stad. Olika attityder föder motsättningar och påverkar hur vi utformar vårt samhälle. Så hur förbättrar vi attityder och värderingar för att få balans mellan land och stad? Vad innebär en urban norm? Hur märks den i vår vardag? Vilka konsekvenser får attityderna? Göran Greider, Terese Bengard och Hans Westlund och diskuterar med olika infallsvinklar.

Citat från podden:

”Det är ett uttryck för att man är blind för det som finns utanför den urbana världen. - Göran Greider

”Det blir en orättvis bild av verkligheten, det blir en orättvis fördelning av resurserna och det blir också orättvisa förutsättningar för utveckling. - Terese Bengard

"Det nya i det här är att i storstaden finns det en sorts uppfattning om att inget mer än storstaden behövs” - Hans Westlund

Medverkande

Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska leva, Hans Westlund, professor på institutionen för Urbana och regionala studier, KTH, Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Kultur & normer

Utgivningsdatum