Landsbygdsnätverket

Smart Villages - allt i ett när fler blir mer #68

Begreppet Smart Villages är hett. Alla pratar smarta landsbygder och byar. Att olika bygder tar sig an problem och möjligheter är egentligen inte nytt. Men nu finns nya verktyg och nya sätt att tänka. I #64 av Landet gav vi goda exempel. Nu tar vi ett större grepp om begreppet. Vem gör vad och när för att en bygd ska bli smartare? Det ska vi få reda på i detta avsnitt.

Med oss har vi Regina Westas Stedt landsbygdsutvecklare från Vingåkers kommun, Jacqueline Hellsten som är verksamhetsledare Leader Sörmlandskusten och Aline Kärrbäck, region Kronoberg.

Kommunen måste bjuda in till konkret delaktighet. Att man faktiskt får vara med och besluta om sitt lokalsamhälle och hur det ska se ut
- Regins Westas Stedt

Det är ju lättare att känna engagemang när man satsat egna pengar, men jag tror inte att det är lösningen som fungerar i alla fall. Det finns tillfällen när det verkligen är kommunen eller den offentliga sektorn som ska ta ansvaret
- Jacqueline Hellsten

Landsbygdsutveckling är en stor del av EU-politiken över lag, men det här är ett sätt att ringa in vad som är ett smart tillvaratagande av resurser
- Aline Kärrbäck

Vill du veta hur Landsbygdsnätverket jobbar med Smart Villages?

Då hittar mer på sidan Smarta landsbygder

Medverkande

Regina Westas Stedt, landsbygdsutvecklare och bredbandssamordnare Vingåkers kommun, Jacqueline Hellsten, verksamhetsledare Leader Sörmlandskusten och Aline Kärrbäck, region Kronoberg. Journalist: Ida Lindhagen

Kategori

Service i landsbygder

Utgivningsdatum