Landsbygdsnätverket

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Prioriterat denna period är miljö, hållbar utveckling och innovation.

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av sex stycken så kallade prioriteringar, som anger mot vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring samt skogsbruk och livsmedelsförädling, utveckling av och nya jobb på landsbygden. 

Fokusområden

Till varje prioritering finns tillhörande fokusområden, sammanlagt 18 stycken. Fokusområdena beskriver olika delar av prioriteringarna mer detaljerat. För det svenska landsbygdsprogrammet har regeringen valt att använda 15 av 18 fokusområden. De stöd och ersättningar som finns i programmet ska passa in i minst ett av dessa 15 fokusområden. 

Landsbygdsprogrammets olika stöd och ersättningar

I landsbygdsprogrammet ingår: 

  • Företagsstöd
  • Projektstöd
  • Miljöinvesteringar
  • Miljöersättningar inom jordbruk
  • Ersättning för ekologisk produktion
  • Kompensationsstöd inom jordbruk
  • Djurvälfärdsersättningar
  • Lokalt ledd utveckling

Stöden och ersättningarna finansieras av Sverige och EU tillsammans. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Under ”Mer information” kan du läsa ytterligare om hur landsbygdsprogrammet är uppbyggt. 

Informationen är hämtad från Jordbruksverkets webbplats. Vid frågor kring stöden inom landsbygdsprogrammet ber vi dig att ta kontakt med Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.