Landsbygdsnätverket

Landet - podden bortom storstan

Inspirerande och diskuterande podd med fokus på landsbygden. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Ta på dig hörlurarna och följ med ut i landet. Landsbygdsnätverket producerar Landet - podden bortom storstan.

"Tipsa redaktionen! Vad vill du höra mer om?

Mejla dina förslag till Ingrid Whitelock

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson
Redaktör: Ingrid Whitelock 036 - 15 59 09
Journalist: Ida Lindhagen

 1. #99 Bonden i centrum - rådgivningens roll i livsmedelsstrategin

  Sveriges bönder spelar en avgörande roll för att vi ska nå målen i livsmedelsstrategin. Så vad behöver de för att lyckas? Kan kunniga rådgivare och ett närmare samarbete med forskning och finansiärer vara ett sätt? Det diskuterar vi i detta avsnitt.

  Utgivningsdatum: 2020-01-15
  Medverkande: Ulrik Lovang, rådgivare Lovanggruppen, Olof Boson, Lantbrukare Mönsterås och Victoria Tönnberg, HIR Skåne. Reporter: Peter Gropman
  Kategori: Mat & livsmedel

 2. #98 Räkna med oss - om myndigheters ansvar för landsbygdssäkra beslut

  Landsbygdssäkring handlar om att politiken och de offentliga insatserna inte ska göra det svårare för människor leva och verka i landsbygder. Att alla beslut som myndigheter tar ska vara landsbygdsäkrade låter bra men vad innebär Tillväxtverkets nya uppdrag som samordnare?

  Utgivningsdatum: 2019-12-11
  Medverkande: Martin Olauzon, enhetschef Tillväxtverket och Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket. Reporter: Peter Gropman
  Kategori: Politik & program

 3. #97 Mindre pott EU-pengar - vad händer då med stöden för landsbygdsutveckling?

  Sedan 2007 har det funnits EU-pengar från flera olika fonder som kan användas för att jobba med landsbygdsutveckling som helhet. Men inför nästa programperiod blir det troligen en mindre pott pengar och mer fokus på fondernas kärnuppgifter. Vad kan det komma att innebära? Hör rapport om förberedelserna direkt från regeringskansliet.

  Utgivningsdatum: 2019-11-27
  Medverkande: Per Callenberg, statssekreterare Näringsdepartementet och Maria Gustafsson, verksamhetsledare Landsbygdsnätverket. Reporter: Peter Gropman
  Kategori: Politik & program

 4. #96 Lägre trösklar, fler dörrar - om att främja innovationer bland företag i landsbygder

  Är det verkligen som det sägs att innovationer bara sker i täta miljöer? Vår förmåga till innovation är avgörande för att klara framtidens utmaningar. Men politiska beslut bygger ofta på kunskap om innovationer i större företag som ligger i städerna. Så hur innovationsbenägna är företag i landsbygderna och vad behövs för att de ska fortsätta leverera?

  Utgivningsdatum: 2019-10-30
  Medverkande: Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan, Jönköping University och utredare på Jordbruksverket och Magnus Börjesson, styrelseordförande i AgroÖst. Reporter Peter Gropman
  Kategori: Innovation & utveckling

 5. #95 Närheten till kultur - om förutsättningarna i hela landet

  Drygt 28 miljarder gick till konst- och kulturlivet under 2017. Men fördelningen mellan land och stad är ojämn. Så vem ansvarar för utbudet? Hur ser förutsättningarna för kultur ut? Och vad kan vi som medborgare förvänta oss egentligen?

  Utgivningsdatum: 2019-10-23
  Medverkande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Kulturrådet, Eva Nyhammar, förvaltningschef för kultur och skola, Region Halland och Djeno Mahic, bildningschef, Vara kommun. Reporter: Peter Gropman
  Kategori: Kultur & normer

Kategorier

 • Finansiering & utbildning (8)
 • Fiske & vattenbruk (5)
 • Företagande & förutsättningar (15)
 • Innovation & utveckling (12)
 • Integration (5)
 • Jämställdhet (2)
 • Klimat & miljö (10)
 • Kultur & normer (20)
 • Lokalt ledd utveckling (5)
 • Mat & livsmedel (13)
 • Naturturism (3)
 • Politik & program (19)
 • Service i landsbygder (6)
 • Unga (10)