Landsbygdsnätverket
Lucas de Man framför föreställningen "We, pig country" vid Amsterdam Rural Forum.

Lucas de Man framför föreställningen "We, pig country" vid Amsterdam Rural Forum.

Kultur – en viktig del av landsbygdsutveckling

Konst, teater och musik har engagerat människor i alla tider. Det är svårt att vara oberörd. Vad som över huvud taget får kallas för konst är ständigt på tapeten. Men att konstnärliga uttryck även kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med landsbygdsutveckling stod klart när det europeiska landsbygdsnätverket ENRD arrangerade en träff på temat den 11-12 maj i Amsterdam.

Professor Erik Mathijs vid Universitetet i Leuven har forskat i ämnet landsbygdsutveckling i många år. Han har kommit fram till att det finns ett antal gap som behöver överbryggas för att lyckas med landsbygdsutveckling. Det handlar om ett ekologiskt gap där han främst pekar på den massiva näringsimport som sker till västra Europa och som till slut läcker ut i havet genom jordbruket. Givetvis finns även ett ekonomiskt gap som vi alla känner till där fokus ligger på att bekämpa fattigdom och andra ekonomiska orättvisor men även att se till att det finns tillgång till bättre mat. Billig och ofta ohälsosam mat finns alltid runt hörnet och drabbar främst de som är utsatta för sociala orättvisor. Men sedan har han även uppmärksammat ett kulturellt och andligt gap.

– Som det är nu lever de flesta utanför naturen. Många har tappat kopplingen till hur mat produceras eller vilka villkor som gäller för lantbrukare eller andra som verkar på landsbygden. Här fyller kulturen en viktig roll eftersom den kan avslöja gapen på ett sätt som är enklare att ta till sig. Genom att använda sig av kultur kan man också avslöja felaktiga åtgärder och sist men inte minst kan kulturen användas för att överbrygga gapen, sade Erik Mathijs som bjudits in för att inledningstala.

Lyckade satsningar presenterades

På träffen lyftes flera olika exempel på hur olika kultursatsningar lett till att det lokala samhället stärkts ekonomiskt och socialt. Ett sådant exempel är festivalen Welcome to the village som arrangeras i ett litet samhälle i norra Nederländerna, den lockar 7000 besökare varje år och 700 personer är involverade på frivillig basis.

– En festival är som ett litet inhägnat samhälle. Innanför staketet bestämmer vi vilka företag vi vill samarbeta med, vilken mat som serveras, vilken slags elektricitet vi använder. Vi kan även använda festivalen för att testa idéer som exempelvis en 100 procent lokal livsmedelskedja eller när vi producerade vårt eget öl av lokalproducerade råvaror, berättade arrangören Sjoerd Bootsma. 

Bright O Richards från kulturprojektet The Beach.

Bright O Richards är även delaktig i kulturprojektet The Beach och genom sång, musik och tal berättade han om sin resa från Liberia till Nederländerna.

Bright O Richards är en artist som ursprungligen kommer från Liberia men som nu flytt till Nederländerna efter inbördeskriget. Han berättade om flera olika projekt där han stöttat flyktingar och invandrare. En av de mest lyckade satsningarna handlar om att involvera olika religiösa grupper och besöka varandra vid olika religiösa högtider för att berätta om sina seder och traditioner. Vid jul träffas man i moskén, på ramadan i synagogan och vid chanukka i kyrkan. Det har lett till att rädslor för det okända har minskat och att förståelsen för varandra på så vis ökat.

Känslomässigt avslut

Konferensen i Amsterdam avslutades med att dramat ”We, pig country” framfördes av artisten Lucas de Man. En berättelse om livet som grisbonde i Nederländerna, om uppgång och nedgång i ekonomin, om en splittrad familj och om livet som ändå går vidare. Efter en dryg timmas föreställning var det många av oss som med tårar i ögonvrån ställde oss upp och applåderade det vi just varit med om. Skratt, sorg, tystnad, väsen, oro och självsäkerhet – allt levererat av en ensam man med ett viktigt budskap.

Text: Landsbygdsnätverkets kansli

För mer info se:

New Dutch Connections Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Bright O Richards

Welcome to the village Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sjoerd Bootsma

We, pig country Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Lucas de Man

The Beach Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kulturprojekt

Publicerades