Landsbygdsnätverket

Foto: Dirk Stockmans

Corken ur för framtida landsbygdsprogram

20 år efter den första Cork-konferensen var det häromveckan dags för en ny konferens. Cirka 330 deltagare från alla medlemsstater samlades i Cork på Irland 5-6 september. Syftet var att staka ut möjliga framtida vägar för den gemensamma jordbrukspolitiken CAP och landsbygdsprogrammet.

Den första Cork-deklarationen, var startskottet för det som vi kallar 2:a pelaren och landsbygdsprogrammet i EU. På 20 år har mycket förändrats, nya utmaningar och möjligheter har tillkommit samtidigt som många problem och frågeställningar fortfarande är desamma. Deltagarna presenterades inte för ett färdigt förslag utan fick själva under fyra olika valbara workshoppar processa fram innehållet i den nya deklarationen. Teman för de fyra workshopparna var: ”Jobb och investeringar”, ”Miljö, klimat & vatten”, ”Innovationer” samt ”Landsbygdens livskraft”.

Från Landsbygdsnätverket deltog Hans-Olof Stålgren som medlem i expertgruppen i det drafting-team som jobbade med att få in alla synpunkter i deklarationen. Han företrädde även Jordbruksverket på konferensen.

Mer av ömsesidigt förtroende

I deklarationen med rubriken ”A better life in rural areas” poängteras landsbygdens möjligheter att leverera till samhället, både i form av arbetstillfällen, säker mat, hälsa, rekreation, ekosystemtjänster, integration och livsmiljö såväl som energiproduktion med möjligheter till omställning till ett fossilfritt samhälle. Många innovationer för detta behöver stödjas. De digitala möjligheterna framhålls utan att ducka för problemet med den digitala ojämlikheten mellan stad och land. Det är också viktigt med bättre koppling mellan urbana miljöer och landsbygden i ett ömsesidigt beroende. Det behövs mer flexibilitet i landsbygdsprogrammet med mer fokus på att kontrollera resultat än kostnader. Behovet av att skapa eller återupprätta ömsesidigt förtroende mellan myndigheter och stödmottagare nämns särskilt.

Leader frigör kraft

Landsbygdssäkring i alla politikförslag och program både på EU-nivå, nationellt och regionalt är viktiga punkter. Migration och behovet av att underlätta för unga att inkluderas och välkomnas på landsbygden och att erbjuda kvalificerade jobb är andra punkter. Leaders sätt att arbeta och andra modeller där aktörer från samhällets olika sektorer engageras framhölls som viktiga.

Deklarationen inskränker sig inte bara till landsbygdsprogrammet utan har formuleringar om hela CAP och även om andra politikområden inom EU. Det är upp till alla aktörer att hitta sina guldkorn i deklarationen för att använda som verktyg i förhandlingar och formuleringar för nästa programperiod.

Hämta deklarationen på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades