Landsbygdsnätverket
De olika grupperna fick "pitcha" sina idéer för juryn och alla deltagare utanför världens största rökbastu. Foto: Finska landsbygdsnätverkets kansli

De olika grupperna fick "pitcha" sina idéer för juryn och alla deltagare utanför världens största rökbastu. Foto: Finska landsbygdsnätverkets kansli

Europeiska nätverkskanslier på gemensamt innovationsläger

Ett 70-tal deltagare från hela Europa träffades för att skapa nya arbetssätt, metoder och praktiska satsningar. Finska Jyväskylä var platsen som även bjöd på uppvisning av lokala företag, projekt och mycket bastubadande mellan den 27-29 juni.
– Under tre intensiva dagar fick vi alla vara delaktiga i arbetsmetoden ”Innovation Camp” vilket innebar att alla verkligen fick bidra med sina erfarenheter och tankar, säger Maria Gustafsson från Landsbygdsnätverkets kansli.

Innovation Camp är en metod som får deltagarna att bli aktiva och leverera konkreta och realistiska lösningar. Upplägget är ganska enkelt men samtidigt djupgående och deltagarna ställs inför olika uppdrag och frågeställningar för att i slutändan komma fram till ett resultat som ska kunna användas praktiskt. Det finska landsbygdsnätverkets kansli bjöd in till dagarna i centrala Finland och tillsammans med konsultföretaget MDI så fick deltagarna från stora delar av EU möjlighet att komma fram till olika satsningar som inom kort kommer att bli verklighet eller i alla fall testas.

Flera olika inriktningar

De olika ämnena som grupperna skulle jobba inom var bestämda som de viktigaste områdena i den nya Cork-deklarationen och som diskuterades vid den europeiska konferensen om lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som arrangerades i Båstad i slutet av förra året.

– Det var spännande att det även fanns med ett tävlingsmoment i processen med en jury som ställde kritiska frågor under dagarna. Min grupp, som var en av två grupper som skulle jobba inom kommunikationsområdet, presenterade förslaget ”Stealing ideas” som handlar om att skapa möjligheter för de europeiska landsbygdsnätverken att dela kunskaper, material eller till och med personer med varandra. Som ett första steg ska vi dra igång ett närmare samarbete mellan oss som jobbar som kommunikatörer på kanslierna, säger Maria Gustafsson som jobbar på Landsbygdsnätverkets kansli.

Säkrad landsbygd

Maria Gustafsson var i sin tur med och jobbade i gruppen som fokuserade på landsbygdssäkring. Om hur landsbygdsnätverken kan vara med och främja arbetet med landsbygdssäkring i de olika länderna.

– Vi har skapat en förståelse för hur våra olika länder jobbar med landsbygdspolitiska frågor. Med den kunskapen kan vi ta fram lösningar som passar enskilda länder i kombination med sådant som vi kan göra gemensamt. Vår grupp kommer nu att fortsätta med att ta fram en landsbygdssäkringsprocess där Finland antagligen kommer att vara först ut att testa modellen, berättar Maria Gustafsson.

Andra ämnen som diskuterades var hur nätverken kan jobba med innovationer och förenklingar i programgenomförandet. Mer information och dokumentation kan du inom kort finna på det europeiska landsbygdsnätverket ENRD:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades