Landsbygdsnätverket

Vi vill bli bättre och behöver er hjälp.

Tre gånger under programperioden skickar vi ut en enkät till alla medlemmar. Ni får denna enkät eftersom er organisation/myndighet är medlem i Landsbygdsnätverket. Vi hoppas att ni kommer att ta er tid att fylla i den.
Svar senast den 29 november.

Bakgrundsinformation
Bakgrundsinformation

1. Genom vilka kanaler får du din information från Landsbygdsnätverket
1. Genom vilka kanaler får du din information från Landsbygdsnätverket2. Tycker du att Landsbygdsnätverket informerar om rätt saker?
2. Tycker du att Landsbygdsnätverket informerar om rätt saker?3. Känner du till några aktiviteter som anordnats av Landsbygdsnätverket under 2014-2016?
3. Känner du till några aktiviteter som anordnats av Landsbygdsnätverket under 2014-2016?4. Har du/din organisation deltagit vid någon aktivitet som anordnats av Landsbygdsnätverket under 2014-2016?
4. Har du/din organisation deltagit vid någon aktivitet som anordnats av Landsbygdsnätverket under 2014-2016?5. Anser du att de aktiviteter du känner till/deltagit vid har vunnit på att de genomförts av Landsbygdsnätverket och inte en enskild organisation?
5. Anser du att de aktiviteter du känner till/deltagit vid har vunnit på att de genomförts av Landsbygdsnätverket och inte en enskild organisation?6. Har Landsbygdsnätverket bidragit till att ditt/din organisations engagemang i genomförandet av Leader ökat?
6. Har Landsbygdsnätverket bidragit till att ditt/din organisations engagemang i genomförandet av Leader ökat?7. Har du genom Landsbygdsnätverket under det senaste året fått ökad kunskap för att verka för lokala servicelösningar exempelvis inspiration och goda exempel?
7. Har du genom Landsbygdsnätverket under det senaste året fått ökad kunskap för att verka för lokala servicelösningar exempelvis inspiration och goda exempel?