Landsbygdsnätverket

Konferensen Östersjöfiske 2020 (2018)

Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangerades för fjärde gången på Marint centrum i Simrishamn den 15 och 16 november 2018.

Konferensens syfte är att vara en plattform för kunskapsutbyte och samtal om fiskets utveckling och framtid ur ett brett perspektiv, med intressenter från hela samhället. Konferensen samlade i år 150 deltagare, däribland fiskare, producentorganisationer, förädlingsindustrin och andra aktörer i livsmedelskedjan, forskare, organisationer som jobbar med landsbygdens utveckling, miljöorganisationer, beslutsfattare och offentlig sektor från lokal till nationell nivå.

Första dagen hade programmet fokus på hur den ökande sälpopulationen påverkar Östersjö­området ur ett ekosystemperspektiv och i förhållande till människans intressen. Föreläsarna presenterade kunskap om sälens beteende liksom om interaktionen mellan säl och fiske, däribland nya forskningsresultat om hur mycket sälen äter ur näten, kostnaderna för detta samt om kustbefolkningens attityder till frågan. Det blev också en diskussion om sälen som resurs.

Simrishamns kommunstyrelseordförande Jeanette Ovesson öppningstalar.

Simrishamns kommunstyrelseordförande Jeanette Ovesson öppningstalar.

Den andra dagen handlade om hur man genom ökad regionalisering kan förvalta den svenska torskkvoten i Östersjön för att värna torskbeståndet och samtidigt maximera samhällsnyttan av fisket och skapa bästa möjliga förutsättningar för en god kustbygdsutveckling. Erfarenheter från Frankrike och Bohuslän presenterades, där man har utvecklat förvaltningsmodeller och värdeskapande lokala marknader som tillsammans genererar ett hållbart fiske och stora samhällsekonomiska effekter. Forskare från Norge, Danmark och Sverige presenterade vad forskningen säger om hållbarare förvaltningsprinciper, vilka framgångsfaktorer som kan identifieras och diskuterade olika modeller utifrån svenska förhållanden.

Arrangörer för årets konferens var Simrishamns kommun, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne och Landsbygdsnätverket.

Christina Nordin, Svein Jentoft, Jeppe Høst

Några utav talarna: Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket - Svein Jentoft, professor, Norges fiskerihøgskole - Jeppe Høst, doktor, Oxford Research

Material att ladda ner


Program

Program för Östersjöfiske 2020PDF


Presentationer

Dag 1

Hur påverkar den ökande gråsälpopulationen Östersjöområdet?
Sture Hansson, Stockholms universitetPDF

Baltic Sea seal and cormorant project
Esko Taanila, South Finland FLAG ESKOPDF

Plundrar alla gråsälar fiskeredskap? Hur långt simmar en gråsäl på ett dygn?
Esa Lehtonen, LUKE, FinlandPDF

Sälen – en värdefull resurs eller ett skadedjur?
Sven-Gunnar Lunneryd, Sveriges lantbruksuniversitetPDF

Sälsäkra redskap och sälskrämmor
Mikael Lindholm, Yrkesfiskare, FinlandPDF

Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske?
Sara Königson, Sveriges lantbruksuniversitetPDF

Att samexistera med rovdjur – fallet sälar och fiske
Staffan Waldo, Agrifood SLU

Dag 2

Vad ska vi göra med fisken?
Johan Wagnström, Länsstyrelsen SkånePDF

Framtiden för fisket och kustsamhällena längs Östersjökusten
Christina Nordin, generaldirektör, JordbruksverketPDF
Ingemar Berglund, chef Avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndighetenPDF

Förståelse för relationen mellan de politiska och ekonomiska systemen – ett sätt att hitta vägar till hållbarare förvaltningsprinciper inom fisket
Professor Svein Jentoft, Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitetPDF
Doktor Eva-Lotta Sundblad, HavsmiljöinstitutetPDF
Doktor Jeppe Høst, Oxford ResearchPDF
Doktor Sara Hornborg, RISEPDF

När förvaltning och marknad genererar både miljö i balans och samhällsnytta
Servane Le Calvez, Saint-Brieuc BretagnePDF
Anders Olsson, Samförvaltning Norra BohuslänPDF

 

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU