Landsbygdsnätverket

Fotograf för alla bilder på sidan: Jeanette Dahlström

Nationell yrkesfiskekonferens 2019

Den nationella yrkesfiskekonferensen arrangerades på CCC i Karlstad den 31 januari och 1 februari 2019.

Tema för konferensen var värdeskapande och innovation. Hur skapar vi ökat värde, ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser. Vår tanke var att föra samman olika aktörer inom yrkesfiskenäringen med myndigheter, forskning och intresseorganisationer för att diskutera aktuella utmaningar och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka och utveckla näringen. Det gäller hur vi på ett hållbart sätt skapar ökad lönsamhet och resurseffektivitet inom yrkesfiskenäringen.

Konferensen samlade drygt 80 deltagare, däribland fiskare, producentorganisationer, mathantverkare, forskare, representanter för leaderområden, miljöorganisationer, organisation som arbetar med märkningssystem, beslutsfattare och offentlig sektor från lokal till nationell nivå.

Sixten Söderberg från Fiskeföreningen Norden

Första dagen hade programmet fokus på värdeskapande. Det presenterades bland annat exempel på framtidens nya produkter inom sjömat och ett familjeföretag visade på ett tydligt sätt hur fisken som livsmedel kan få ett betydande värde i en satsning kring måltid och turism. Vi fick också en presentation av den stora verksamhet som bedrivs inom mathantverk med fisk inom Eldrimner. Den andra dagen handlade om hur man genom innovativt tänkande kan skapa möjligheter. Vi fick exempel på hur man genom digitalisering kan forma en säljkanal för färsk fisk; ett vinna-vinna koncept för yrkesfiskaren och konsumenten. Stora sälpopulationer är ett problem för fisket, men genom att hitta möjligheter till sälsäkra redskap så kan man reducera den negativa effekten av sälen. Fiskeföreningen Norden presenterade sitt arbete med selektiva redskap, som är en viktig del i ett hållbart fiske. Under båda dagarna fanns också en uppskattad posterutställning.

Patrik Persson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten och Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket, avslutade konferensen. Nu tar ett arbete vid med att diskutera de frågor som lyftes under de båda dagarna. Vi vill identifiera utmaningar och kunskapsluckor som vi kan arbeta vidare med. Vår tanke är också att kunna bjuda in till en yrkesfiskekonferens även 2020, då gärna i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

Arrangörer för konferensen var Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Värmland.

Några utav talarna: Hans Nilsson, SLU - Patrik Persson, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten - Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket

Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket och Elin Gunve, Jordbruksverket

Material att ladda ner


Presentationer

Dag 1

Nära - på riktigt om insjöfiske, turism och familjeföretagandePDF – Nils Ekwall, Tiraholms Fisk

Scary Seafood, framtidens nya produkterPDF – Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet

Beredning- och förädlingsvärdenPDF – Aksel Ydrén, Eldrimner

Sekretariatet för Selektivt Fiske 2014-2018PDF – Hans Nilsson, SLU

Dag 2

Dioxinutmaningar i Sverige, värdeskapande eller hinder?PDF – Rickard Bjerselius, Livsmedelsverket

Försäljningseffektivisering genom digitaliseringPDF – Glenn Fridh, FiskOnline

Sälsäkra pontonfällor för laxPDF – Mikael Lundin, SLU

Selektiva fiskeredskap - innovationens utmaningarPDF – Sixten Söderberg, Fiskeföreningen Norden

Hur behåller vi ett diversifierat och hållbart yrkesfiskePDF – Patrik Persson, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten

Jordbruksverkets främjandeuppdrag och syn på yrkesfiskets utmaningar och styrkorPDF – Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket


Panelsamtal

Anteckningar vid panelsamtal - VärdeskapandePDF
Panel: Aksel Ydrén (Eldrimner), Hans Nilsson (SLU) och Nils Ekwall (Tiraholms Fisk). Moderator: Magnus Nordgren.

Anteckningar vid panelsamtal - InnovationPDF
Panel: Sixten Söderberg (Fiskeföreningen Norden), Glenn Fridh (FiskOnline) och Mikael Lundin (SLU). Moderator Elin Gunve.


Program

Detaljerat programPDF

 

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU