Landsbygdsnätverket

Sjömat för framtiden – värden i yrkesfiske och innovation inom marin livsmedelssektor

Sverige är ett matland – dags att dra nytta av det. Så inledde Marie Gidlund från Sweden Food Arena seminariet i Göteborg den 6 december. Syftet med dagen var att fokusera på värden i svenskt yrkesfiske, få mer kunskap kring det småskaliga kustnära fisket i Bohuslän samt diskutera innovationer inom marin livsmedelssektor. Seminariet var ett samarbete med Maritima klustret i Västsverige, Fiskekommunerna, Vinnova och Sweden Food Arena.

Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena

Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena

Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket vill medverka till att öka kunskapen om de värden som genereras av svenskt yrkesfiske för att våra politiker och tjänstemän på myndigheterna ska kunna fatta väl informerade beslut. Som ett första steg i detta arbete har vi bett AgriFood Economics Centre att ta fram en rapport som beskriver de värden som svenskt yrkesfiske bidrar med och den kunskap som finns om dessa, samt identifierar existerande kunskapsluckor, dvs. en kartläggning av kunskapsläget. Staffan Waldo från AgriFood presenterade rapporten som finns publicerad i den blå rutan nedan. Vi vill gärna få in synpunkter på om, och i så fall hur, värden inom svenskt yrkesfiske ska studeras vidare. Vad anser ni bör prioriteras?

Ulla Olsson från Fiskekommunerna redogjorde för en intervjustudie som vill sprida kunskap om kustfiskets betydelse för Bohuskusten. Drygt 30 yrkesfiskare samt ett 10-tal personer från handelsledet har blivit intervjuade. Rapporten finns publicerad i den blå rutan nedan.

Under eftermiddagen genomfördes en workshop med temat ”Möjligheter och utmaningar för framtidens sjömat”. Det var Marie Gidlund, verksamhetsledare för Sweden Food Arena som tillsammans med Joanna Franzén, handläggare innovationsledning på Vinnova, som ledde det arbetet. Vad vill vi uppnå med att utveckla framtidens sjömat? Det var en kärnfråga för workshopen. Resultatet av workshopen blir ett bidrag till den gemensamma innovations- och forskningsagendan som Sweden Food Arena håller på att ta fram för livsmedelssektorn. Och här är det givetvis viktigt att sjömaten har en framträdande roll.

Material att ladda ner


Program

Sjömat för framtiden 2019-12-06PDF


Presentationer

Innovation och forskning för en livsmedelssektor i världsklassPDF - Marie Gidlund, Sweden Food Arena

Värden i svenskt yrkesfiskePDF - Staffan Waldo, AgroFood

Småskaligt kustnära fiske i Bohuslän – en intervjustudiePDF - Ulla Olsson, Fiskekommunerna

Rapporter att ladda ner

Småskaligt kustnära fiske i Bohuslän – en intervjustudie 2019PDF
Carl Dahlberg, Erland Lundqvist och Ulla Olsson
Rapport från Fiskekommunerna

Värden i svenskt yrkesfiskePDF
Staffan Waldo, Ida Lovén
AgriFood Economics Centre rapport 2019:1

Här hittar ni ytterligare rapporter från AgriFoodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU