Landsbygdsnätverket

Anders Bengtson

Anders arbetar som utvecklingsstrateg på Motala kommun och har bland annat landsbygdsfrågorna på sitt bord. Han sitter också i Svenska Fotbollförbundets distrikts- och föreningskommitté som har integrationsfrågorna som ett viktigt fokusområde. På regional nivå är han ordförande i Östergötlands Fotbollförbunds föreningskommitté och jobbar där parallellt med integrationsfrågor och landsbygdsfrågor.

Fotbollens internationella språk är en faktor som framgångsrikt kan vara en positiv ingång för många av våra nyanlända i det svenska samhället.

Anders kan svara på frågor om hur man kan använda idrotten som integrationsverktyg.

Publicerades 2018-02-20

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU