Landsbygdsnätverket
Bilder från projektet "Stöd till etniska organisationer".

Bilder från projektet "Stöd till etniska organisationer".

Stöd till etniska organisationer

Det görs många bra projekt inom integrationsområdet i Sverige. De flesta av dessa projekt görs för målgruppen av svenska organisationer och sällan med målgruppens föreningar som projektägare. I projektet "Stöd till etniska föreningar" ville Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som finns i de etniska föreningarna av att integreras i vårt land.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU