Landsbygdsnätverket

Enkät: Hur jobbar ni med ung inkludering?

Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp Ung inkludering arbetar för att öka medlemmarnas förmåga att inkludera unga. Syftet med den här enkäten är att ta reda ta reda på hur Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer arbetar med den unga målgruppen, vilka utmaningarna och behoven är och hur arbetsgruppen kan bidra till medlemsorganisationernas arbete med att inkludera unga.

Era svar är viktiga för vårt arbete!

Sista svarsdag är 10 oktober.


1. Ange vilken typ av organisation du representerar * (obligatorisk)
1. Ange vilken typ av organisation du representerar

2. Åldersstruktur i styrelsen. Ange det svar som bäst stämmer in på er organisation * (obligatorisk)
2. Åldersstruktur i styrelsen. Ange det svar som bäst stämmer in på er organisation


3. Åldersstruktur bland anställda. Ange det svar som bäst stämmer in på er organisation * (obligatorisk)
3. Åldersstruktur bland anställda. Ange det svar som bäst stämmer in på er organisation


4. Åldersstruktur bland medlemmar/kunder/nyttjare. Ange det svar som bäst passar in på er organisation * (obligatorisk)
4. Åldersstruktur bland medlemmar/kunder/nyttjare. Ange det svar som bäst passar in på er organisation


5. Vilka är era huvudsakliga kommunikationskanaler? * (obligatorisk)
5. Vilka är era huvudsakliga kommunikationskanaler?

6. På vilket sätt vill ni inkludera unga i er organisation? Utgå från er organisations förutsättningar och verksamhet. * (obligatorisk)
6. På vilket sätt vill ni inkludera unga i er organisation? Utgå från er organisations förutsättningar och verksamhet.

7. Arbetar ni aktivt idag med att inkludera unga i er verksamhet/få fler unga medlemmar/ föryngra er organisation? * (obligatorisk)
7. Arbetar ni aktivt idag med att inkludera unga i er verksamhet/få fler unga medlemmar/ föryngra er organisation?


9. Önskar ni att ni kunde arbeta mer aktivt med ung inkludering?
9. Önskar ni att ni kunde arbeta mer aktivt med ung inkludering?


Om du svarade "ja", vilken är den största anledningen till att ni inte arbetar med ung inkludering i den omfattning som ni skulle önska?
Om du svarade "ja", vilken är den största anledningen till att ni inte arbetar med ung inkludering i den omfattning som ni skulle önska?10. Inom vilket eller vilka områden gällande ungas inkludering önskar ni hjälp och stöd?
10. Inom vilket eller vilka områden gällande ungas inkludering önskar ni hjälp och stöd?
Önskar du komma i kontakt med någon i arbetsgruppen för Ung inkludering?
Gå till Kontaktsidan.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU