Landsbygdsnätverket
Konferens. Fyra personer pratar.

Vad gör vi?

I Landsbygdsnätverket samarbetar medlemmarna främst genom olika arbetsgrupper som jobbar inom olika tematiska områden. I arbetsgrupperna samlas företrädare för olika nationella föreningar och myndigheter som på något sätt har intresse för landsbygdsutveckling. Det är Landsbygdsnätverkets styrgrupp som efter en årlig behovsanalys avgör vilka verksamhetsområden som ska prioriteras.

I Landsbygdsnätverket finns också samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Även nätverksarbetet runt innovationssatsningen EIP-Agri är en del av nätverkets verksamhet.

I listan till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamhetsområden och nedan kan du ladda ner de senaste kvartalsrapporterna från arbetsgrupperna.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU