Landsbygdsnätverket
Konferens. Fyra personer pratar.

Vad gör vi?

Vi är ett nationellt nätverk med organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. Tillsammans är vi över 100 nätverksmedlemmar som samverkar och lär oss av varandra. Målet är att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen runt om i Sverige.

Hur jobbar vi

Varje år gör Landsbygdsnätverkets styrgrupp en behovsanalys som sen avgör vilka verksamhetsområden som ska prioriteras. I listan ser du vilka områden vi arbetar med nu.

Det är medlemmarna i nätverket som samarbetar i arbetsgrupper inom olika tematiska områden. Du kan läsa mer om vad varje grupp gör genom att klicka på dem. Resultatet från våra grupper sprids sen vidare ut i hela nätverket för att nå våra mål.

Vad har vi för mål

  • Öka intressenternas delaktighet i landsbygdsutveckling inklusive fiskeri och vattenbruk samt lokalt ledd utveckling

  • Öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling med finansiering från socialfonden och regionalfonden

  • Informera allmänheten och potentiella stödmottagare om programmens möjligheter

  • Främja innovationer

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU