Landsbygdsnätverket
En man på ett fält som kör en drönare.

Foto: Ivan Rieka / Mostphotos

AKIS och EIP-Agri

AKIS är ett internationellt begrepp, och en förkortning av ”Agricultural Knowledge and Innovation System”. I Sverige pratar vi om Agrara kunskaps- och innovationssystem. Det handlar om aktörer, processer och nätverk som jobbar med kunskapsutveckling och innovation. Innovationsstödet EIP-Agri i Stategiska planen ger unika möjligheter vad gäller finansiering för nya idéer.

Inom Landsbygdsnätverket finns AKIS-arbetsgrupp som arbetar på en övergripande nationell nivå med att analysera, diskutera och lyfta utmaningar och möjligheter inom AKIS.
Vill du lämna inspel till arbetsgruppen så är du varmt välkommen att kontakta innovationscoachen Jennie Cederholm Björklund eller någon av deltagarna i arbetsgruppen.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i AKIS-arbetsgruppen?

Till kontaktsidan

Här kan du se exempel på vad vi jobbar med

Mötesplats AKIS

Mötesplats AKIS är en årlig nationell träff för alla som jobbar med utveckling och spridning av kunskap och innovation i svenskt lantbruk. Träffen genomförs digitalt i mitten av mars. Vid denna träff uppdateras vi om vad som händer i det svenska AKIS, och diskuterar vilka behov och utmaningar vi ska prioritera att arbeta med kommande år. På sidan kan du också se filmer om vad AKIS är.

EIP-Agri projektledarträff

Varje år arrangeras en träff för dem som leder EIP-Agri innovationsprojekt.

Kontakt om träffar

För mer information om träffarna och hur vi jobbar kontaktar du Jennie Cederholm Björklund, tel: 070-584 55 99

Följ oss på Linkedin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Sidan heter EIP-Agri och AKIS i Sverige.

På Linkedin uppdaterar vi löpande med nyheter om träffar, digitala möten, finansieringsmöjligheter, erfarenhetsgrupper och innovationsprojekt bland mycket annat.

FAKTARUTA

I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2027 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik. AKIS samordnas i Sverige gemensamt av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Landsbygdsnätverket arbetar för att stärka konkurrenskraft och hållbarhet i de gröna näringarna, i linje med den svenska livsmedelsstrategin och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Tre andra arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket med koppling till agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS)