Landsbygdsnätverket
En kvinnlig yrkesfiskare står på brygga med fiskebåt bakom sig.

Foto: Scandinav bildbyrå

Fiske och vattenbruk

Syftet med inriktningen fiske och vattenbruk i Landsbygdsnätverket är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande. Detta gör vi genom att verka för lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på ett nationellt plan inom fisket och vattenbruket.

Genom att främja fiske och vattenbruk bidrar vi också till Landsbygdsnätverkets mål om att verka för landsbygdsutveckling, vilket innefattar utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen samt utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk.

Vill du bidra till arbetet?

Har du kunskaper, idéer, funderingar eller frågor som rör våra aktuella områden? Tveka inte utan hör av dig till oss!

Veronica Andrén

Veronica Andrén, samordnare

Veronica samordnar bland annat Landsbygdsnätverkets arbete med fiske och vattenbruk.