Landsbygdsnätverket

Aktiviteter 2020

Här kan du läsa om arbeten/aktiviteter som fiske- och vattenbruksgruppen genomfört eller medverkat till under året.

Närbild fiskar plockas ur fiskenät.


Seminarium: Från hav till fat, Kustfiskarelyftet

På Kustfiskarelyftets seminarium, som koordinerades från Sundsvall den 22 oktober, var temat den kritiska situationen för det lokala kustfisket i södra Bottenhavet. Det handlade även om konsekvenserna för turismföretag i kustsamhällen och fiskelägen.

Fiskebåt i hamn.


Nu är fiskesamråd Halland 
igång

Nystartade Fiskesamråd Halland är ett samtalsforum där olika aktörer inom kommuner, region, akademi och fiskerinäringen samt kustborna träffas för att diskutera angelägna frågor.

Testservering av sillburgare


Sillburgare serverades till skolelever


Sill är ett bra val när man ska servera fet fisk, men konsumtionen av sill inom offentliga måltider är i dag inte speciellt hög. Kan detta ändras genom utveckling av nya produkter? Häng med på en testservering på en skola i Göteborg.

Leaderträff i januari


Webbinarium: Var är det lönt att fiska? En analys av fisket i svenska regioner

I webbinariet den 28 april presenterade Staffan Waldo, SLU, rapporten Var är det lönt att fiska? En analys av fisket i svenska regioner.

Vattenbrukskonferens


Åhus 10-11 mars. Nationell vattenbrukskonferens


Nationella vattenbrukskonferensen 2020, som hölls i Åhus 10-11 mars, samlade ca 120 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare.

Leaderträff.


Stockholm 15-16 januari. Leaderträff om fiske och vattenbruk

Landsbygdsnätverket bjöd in våra svenska leaderområden till ett tvådagarsmöte i Stockholm, den 15-16 januari 2020, för att diskutera hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU