Landsbygdsnätverket
Deltagare och talare vid konferensen.

Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling 2020

Landsbygdsnätverket bjöd in våra svenska leaderområden till ett tvådagarsmöte i Stockholm, den 15-16 januari 2020, för att diskutera hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling.

Annakarin Hedin från EU-kommissionen; DG Mare

Uppslutningen var mycket bra och det fanns leaderområden representerade från hela landet, nära alla som finansieras av EHFF och även något utan EHFF-finansiering. Vid mötet fanns också god representation från Jordbruksverket, Regeringskansliet, EU-kommissionen (DG MARE) och FARNET Support Unit.

Dagarna fylldes av givande samtal och erfarenhetsutbyte. Fokus hamnade på vad deltagarna lärt sig av lokalt utvecklingsarbete i kust- sjö- och älvområden under den här programperioden. Inledningsvis ställdes tre frågor baserade på de analyser och uppföljningar som Jordbruksverket gjort av leader. Frågorna handlade om mervärdet av att alla leaderområden har olika takbelopp för projektstöden, orsaken till att många projekt inte hinner avslutas i tid och värdet av strategispecifika indikatorer.

Möte mellan nord och syd; Birgitta Isaksson från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Annika Jönsson från Leader nordvästra Skåne med Öresund

Under första dagen fick deltagarna möjlighet att också lyfta saker som de är stolta över och som de skulle vilja fira. Många ville fira olika lyckade samarbeten mellan leaderområden och myndigheter, projektledare, fiske och vattenbruksbranschen och leaderområden emellan. Ideellt engagemang, korta handläggningstider, kreativa problemlösningar och ökad förståelse för leader-metoden firades också. EU-kommissionen ville att alla deltagarna skulle fira att Sverige ligger långt före många länder i genomförandet av nuvarande program och att de lyckades få utbetalat så stor andel av de beslutade stöden. Bra jobbat!

En stor del av mötesdagarna gick till att diskutera nästa programperiod, kommande strategiarbete och olika former av fondfinansiering. Regeringskansliet och representanten från EU-kommissionen samt Jordbruksverket redogjorde för var man stod i arbetet inför ny programperiod. Det fanns möjlighet att ställa frågor om tidsplaner och fondinnehåll. Möjligheten för leaderområdena att framgent kunna påverka processen och göra inspel diskuterades också.

Strategispecifika resultatindikatorer för EHFF; så här illustreras hur svåra de är att överblicka av Felicia Eklund, Jordbruksverket.

Mötet avslutas med att Veronica Andrén och Hans-Olof Stålgren bjuder in till nästa träff. Återstår att bestämma tid.

Material att ladda ner


Anteckningar

Sammanfattning av anteckningar - panelsamtalPDF

Sammanfattning av anteckningar - övrigtPDF


Presentationer

Presentation av deltagarnaPDF

Frågeställningar till erfarenhetsutbytet / Lärdomar från nuvarande programperiodPDF – Felicia Eklund, Jordbruksverket

Landsbygdsnätverkets arbete inom fiske och vattenbrukPDF – Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

Leader inom EHFFPDF – Annakarin Hedin, Europeiska Kommissionen, DG Mare

Aktuellt; kommande programperiodPDF – Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet

Aktuellt; kommande programperiodPDF – Fredrik Palm, Jordbruksverket

FARNET; aktiviteter 2020PDF – Richard Freeman och Urszula Budzich Tabor, FARNET Support Unit


Program

Program leaderträffPDF

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU