Landsbygdsnätverket
Collage med bilder på konferensdeltagare

Nationell vattenbrukskonferens 2020

Nationella vattenbrukskonferensen 2020, som hölls i Åhus 10-11 mars, samlade ca 120 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare. På programmet fanns bl.a. statliga satsningar på vattenbruk, perspektiv från olika vattenbruksverksamheter, vattenbruksprodukters roll för utveckling av nya råvaror och för svensk livsmedelsförsörjning. På forskningsfronten var det särskilt fokus på nya hållbara råvaror till fiskfoder.

Årets tema var Svenskt vattenbruk inför det nya decenniet. Huvudarrangör var Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet) som genomförde konferensen tillsammans med Landsbygdsnätverket, Gårdsfisk, Jordbruksverket, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Statliga satsningar på svenskt vattenbruk

Konferensen inleddes av Skånes länsöverdirektör Ola Melin. Sedan presenterade Näringsdepartementet, genom Landsbygdsnätverkets Veronica Andrén, regeringens satsningar på vattenbruket genom livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 innehåller fortsatt stöd till avelsarbete på regnbåge och kontroll av musslor och ostron, samt uppdrag till Jordbruksverket att vidareutveckla främjandearbete för vattenbruket.

Izabela Alias från Jordbruksverket presenterade det pågående arbetet med regelförenklingsuppdraget, samt arbetet med att ta fram ny nationell strategi och handlingsplan för vattenbruk som ska gälla från 2021.

Svensk vattenbruksnäring - tre perspektiv

Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne, och det Skånebaserade fiskodlingsföretaget Gårdsfisk gav en gemensam presentation under parollen "Myndighet och näring mot samma mål". De menar att vattenbruket ska bidra till att lösa Skånes miljöproblem (inte förvärra dem). Vidare att vattenbruket kompletterar yrkesfisket med att förse skåningar med hållbar och lokalproducerad fisk, skapar landsbygdsutveckling och sysselsättning samt bidrar till att stärka och avlasta de naturliga fiskbestånden.

Linda Falk Wigdén och Daniel Wikberg från Matfiskodlarna betonade vikten av rätt teknik på rätt plats och i rätt omfattning - alla odlingsinriktningar behövs i Sverige för ett växande vattenbruk. De beskrev också fördelarna med öppenkassodling i händelse av krig och kris. Matfiskodlarna är en branschorganisation vars medlemmar i dagsläget producerar röding och regnbåge främst i norra Sverige. Tillsammans uppges att medlemsföretagen står för över 97 % av den svenska produktionen av matfisk. Den här delen av branschen har under de senaste åren haft stora utmaningar gällande tillstånd att odla i öppna kassar.

Vattenbruk är inte bara fiskodling. Göran Nylund från företaget KosterAlg förde fram odling av makroalger som framtidens blåa gröda. De säljer KRAV-certifierade makroalger/tång (främst kelp) från svenska havsbaserade odlingar i Kosterhavet och från odling i tankar inomhus.

Budskap från användare av vattenbruksprodukter

Hur kan vi utveckla nya spännande produkter med råvaror från vattenbruket? Den frågan ställde sig Susanne Ekstedt från Food for Progress. Hon konstaterade att det definitivt finns intressanta råvaror inom svenskt vattenbruk men att det behövs forskning kring hur de kan användas på bra sätt för att ta fram nya matprodukter.

Johan Loberg, Jordbruksverket, gav en presentation om matförsörjning i krig och kris utifrån ett blått perspektiv. "Mätt och frisk" är ett nytt mål för Sveriges försörjningsförmåga. Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och säkert dricksvatten. Behovet av forskning och innovation om livsmedelsförsörjning lyftes också.

Även Marie Gidlund från Sweden Food Arena betonade vikten av forskning, innovation och samverkan för en stark svensk livsmedelsproduktion - det finns en enorm potential om vi tänker nytt och samarbetar. Ett tips till svenskt vattenbruk var att tydligare beskriva de unika svenska smakerna och ansöka om skyddat namn för produkter.

Första dagen avrundades av Paul Svensson, TV-kock, krögare och kokboksförfattare som höll ett entusiastiskt inspirationstal med titeln: "En måltid som lämnar en god eftersmak idag och för framtiden".

Den första konferensdagen innehöll även en kavalkad av 3-minuters presentationer (speed-talks) där åtta olika aktörer fick chans att kort presentera hur deras projekt eller idé bidrar till det svenska vattenbruket (se presentationerna listade nedan).

Hållbar foderförsörjning inom vattenbruket

Dag två inleddes med en session där forskare presenterade nya alternativa råvaror med potential att användas i foder till fisk.

James Hinchcliffe, SWEMARC, GU, och Mursalin Sajib, Chalmers, presenterade resultat från forskningsprojekt som syftar till att minska beroendet av vildfångad foderfisk för produktion av fiskmjöl. Resultaten visar att det är möjligt att producera högvärdigt foderprotein från outnyttjade marina biprodukter genom olika biotekniska metoder.

Andrea Giesecke, Axfoundation, och Markus Langeland, SLU, presenterade projektet "5 ton grön fisk i disk" som har det specifika målet att producera minst 5 ton svensk miljövänligt odlad fisk av högsta gastronomiska kvalitet, att saluföras till restaurang dagligvaruhandel senast hösten 2021. I detta ingår att ta fram ett fiskfoder baserat på miljövänliga och uthålligt producerade råvaror.

Sara Hornborg, Sophia Wassén och Kristina Bergman från RISE och Markus Langeland från SLU presenterade resultat från projekt SALMONAID. Projektet har tagit fram en foderråvara baserat på restprodukter från skogsindustrin som ska kunna ersätta soja i fiskfoder.

Fodersessionen avslutades med att James Bonet från Jordbruksverket informerade om vad lagstiftningen säger angående nya råvaror till fiskfoder, däribland insekter och musslor.

Konferensens sista session ägnades åt parallella diskussioner i mindre grupper. Ämnen som avhandlades var: marknad och profilering av svenskt vattenbruk, hur Sverige kan bli självförsörjande på sjömat, möjligheter och utmaningar för marint vattenbruk, samt Sveriges roll för hållbar foderförsörjning inom vattenbruket.

Efter avslutning och lunch väntade studiebesök på antingen SimrisAlg eller Gårdsfisk.

Nästa gång Nationella Vattenbrukskonferensen anordnas är våren 2022.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU