Landsbygdsnätverket

Aktiviteter 2021

Här kan du läsa om arbeten/aktiviteter som fiske- och vattenbruksgruppen genomfört eller medverkat till under året.

Vy över kustområde med öar och hav.

Webbinarium: System för överförbara fiskemöjligheter i Östersjön

Fokus för halvdagsträffen den 29 april var demersalt fiske, det vill säga fiske av bottenlevande fiskarter, i Östersjön.

Vy över kustområde med öar och hav.

Fiskets potential i salt och sött

I februari 2021 anordnade Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket seminarieserien Fiskets potential i sött och salt. Seminariernas syfte var att öka kunskapen om svenskt yrkesfiske.

Vy över kustområde med öar och hav.

Hur kan leaderområden arbeta med fiske och vattenbruk i framtiden?

Totalt var det 28 leaderområden som deltog när Landsbygdsnätverket bjöd in till erfarenhetsträff den 20-21 januari med tema fiske och vattenbruk inom Leader.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU