Landsbygdsnätverket

Tidigare aktiviteter 2018

Här kan du läsa om tidigare arbeten/aktiviteter som fiske- och vattenbruksgruppen genomfört eller medverkat till under året.

Fiskenät med dekorationer


Cirkulär ekonomi inom fiske och vattenbrukDen 20-22 november arrangerade FARNET konferensen "Closing the loop: Circular economy in fishing and aquaculture areas" i Saint Jean de Luz, Frankrike. Magnus Nordgren från Landsbygdsnätverket och Caroline Karlsson, representant för Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk deltog på konferensen.


Konferensen Östersjöfiske 2020 (2018)

 

Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangerades för fjärde gången på Marint centrum i Simrishamn den 15 och 16 november 2018.


Nationell vattenbrukskonferens 2018

För sjätte gången anordnades den Nationella vattenbrukskonferensen. Konferensen som anordnas vartannat år hölls denna gång i Sundsvall den 13-14 mars med titeln "Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk".


Frukostseminarium i Riksdagen – Taskforce Vattenbruk


Landsbygdsnätverket tillsammans med Maritima klustret i Västsverige arrangerade ett frukostseminarium om vattenbruk i Riksdagen den 14 februari. Vid seminariet deltog representanter från Näringsdepartementet, forskningen, politiken och näringen. Jordbruksverkets stf generaldirektör tillika styrgruppsordförande i Landsbygdsnätverket Harald Svensson var på plats och inledningstalade. Därefter följde en presentation om vattenbrukets potential, utmaningar och möjliga lösningar på dessa utmaningar.


Skärgårdskonferens i samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund


I samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund arrangerade Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk en konferens på Sydkoster den 6 och 7 februari 2018.

Leaderträff


Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling 2018


Landsbygdsnätverket bjöd in till en tematisk träff om fiske och vattenbruk och hur dessa näringar bidrar till landsbygdsutveckling, Arlanda, 17 januari 2018. Alla leaderområden med intresse av att bidra till en utveckling av fiske och vattenbruk var välkomna till ett möte för lärande och erfarenhetsutbyte. Totalt deltog 41 personer med representation från 14 leaderområden samt forskare och studenter från SLU.


Nationell konferens om hållbar svensk fisketurism


Den 31 januari 2018 anordnade Jordbruksverket i samverkan med Landsbygdsnätverket och Sveriges Fisketurismföretagare en nationell konferens om hållbar svensk fisketurism.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU