Landsbygdsnätverket

Nationell vattenbrukskonferens 2018

För sjätte gången anordnades den Nationella vattenbrukskonferensen. Konferensen som anordnas vartannat år hölls denna gång i Sundsvall den 13-14 mars med titeln "Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk".

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (Nkfv) är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och SLU och är värd för dessa konferenser. Jordbruksverket har varit medarrangör tillsammans med en lokal aktör som detta året var Länsstyrelsen i Västernorrland. Landsbygdsnätverket var också med som medarrangör i år och moderator genom Magnus Nordgren. Jordbruksverket representerades av Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare.

Presentationer

InledningPDF

SESSION 1 Status för svenskt vattenbruk
Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk del 1PDF, Anders Kiessling, NKfV
Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk del 2PDF, Kristina Snuttan Sundell, NKfV/GU
Jordbruksverkets uppdrag och ansvarsområdenPDF, Veronica Andrén, Jordbruksverket
Fiskodling i NorrlandPDF, Josef Nygren, Umlax AB

SESSION 2 Innovationer kring närsaltsutsläpp och cirkulära system
RAS i industriell skala – teknik och ekonomiPDF, Rustan Lindkvist, RAS 365 AB
MiljökassenPDF, Anders Kiessling, SLU
Blå fånggrödor – ekonomiska modellerPDF, Ing-Marie Gren, SLU

SESSION 3 Konsumentundersökningar och attityder kring vattenbruk
Den svenska sjömatskonsumenten - vem är det?PDF, Kåre Skallerud, Universitetet i Tromsö
Allmänhetens attityder till odlad fisk i SverigePDF, Johan Martinsson, SOM-institutet GU
Bioteknik eller inte - Finns betalningsvilja bland konsumenter för att köpa steriliserad odlad fisk?PDF, Carl-Johan Lagerkvist, SLU
Sensorisk marknadsföring - att sälja med smak, Johan Swahn, Sense Lab, Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan, Örebro universitet

SESSION 4 Kortpresentationer: "Mitt projekts bidrag till det svenska vattenbruket"
Projekt SEAWINPDF, Max Troell, Beijerinstitutet
Status för svenskt recirkulerande vattenbrukPDF, Ola Öberg, Recirc.Vattenbrukarna EF
Vattenbruksutbildning för webben, Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän
Hållbart vattenbruk – något för Gotland?PDF, Andreas Pettersson, Länsstyrelsen
Hummer odlad till konsument eller för utsättningPDF, Susanne Eriksson, GU
BONUS CLEANAQ – Innovativ avskiljning av näringPDF, Gunno Renman, KTH
Miljöpåverkan från fiskodlingPDF, Tina Hedlund, Aquanord AB
Foderteknologiskt laboratorium vid SLUPDF, Markus Langeland, SLU
AQUAFRESH – ett kvalitetsprojektPDF, Anders Kiessling, SLU

SESSION 5 Entreprenörskap och produktidentitet
Code of practice – Förebyggande fiskhälsoarbete och vikten av kommunikationPDF, Daniel Wikberg, Matfiskodlarna
Inspiration om hur man som bransch med gemensamma krafter kan vända en trendPDF, Jenny Andersson, Svensk Fågel
Vad vill konsumenten ha – en detaljists perspektivPDF, Anneli Bylund, Coop

SESSION 6 Strategier och handlingsplan – vad har hänt och hur går vi vidare?
Presentation av Peckas Naturodlingar, Hugo Wikström, Peckas Naturodlingar
Handlingsplanens halvtidsutvärderingPDF, Veronica Andrén, Jordbruksverket
Regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarterPDF, Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän
Regeringens satsningar på vattenbruk inom ramen för LivsmedelsstrateginPDF, Sara Colliander, Näringsdepartementet

Panelsamtal: Framtiden för svenskt vattenbrukPDF

Rapport

Kommer...

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU