Landsbygdsnätverket

Tidigare aktiviteter 2019

Här kan du läsa om tidigare arbeten/aktiviteter som fiske- och vattenbruksgruppen genomfört eller medverkat till under året.


Sjömat för framtiden -värden i yrkesfiske och innovation inom marin livsmedelssektor


Sverige är ett matland – dags att dra nytta av det. Så inledde Marie Gidlund från Sweden Food Arena seminariet i Göteborg den 6 december. Syftet med dagen var att fokusera på värden i svenskt yrkesfiske, få mer kunskap kring det småskaliga kustnära fisket i Bohuslän samt diskutera innovationer inom marin livsmedelssektor. Seminariet var ett samarbete med Maritima klustret i Västsverige, Fiskekommunerna, Vinnova och Sweden Food Arena.


Konferensen Östersjöfiske 2020 (2019)


Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangerades på Marint centrum i Simrishamn 21-22 november 2019.

Under två dagar möttes fiskare, fiskförädlare, politiker, forskare, myndigheter och andra intressenter för att diskutera och lära av varandra och för att söka vägar mot en ljusare framtid för fiskenäringen.


Fisken, förädlingen och framtiden


Under Eldrimners evenemang Saerimner möttes drygt 30 fiskförädlare, fiskare och tjänstemän den 16 oktober för att diskutera fiskeförädlingens framtid i samband med seminariet Fisket, förädlingen och framtiden.


Nationell Skärgårdskonferens på Brändön, Luleå


Konferensen hölls på Brändö Konferens 16-18 oktober 2019 och inbjudna var personer som på olika sätt utvecklar landets öar, kust och skärgårdar.

Syftet med konferensen var att samla personer som arbetar med skärgårdsutveckling lokalt, regionalt och nationellt för att diskutera skärgårdsutvecklingsfrågor, informera om aktualiteter och utbyta erfarenheter med varandra.


Rekrytering av unga till fisket - studentmässa på Donsö

I samband med Sveriges största sjöfartsmässa Donsö Shipping Meet 3-4 september 2019 arrangerades det den 2 september för första gången även en rekryteringsmässa och studiebesök för skolelever i årskurs 8-9 och gymnasiet.

Syftet var att öka intresset för sjöfartsbranschen och de yrken och utbildningar som är kopplade till denna bransch.


Konferens på Gotland om kräftodling och vattenbruk

 

Sötvattenskräftodling och kräftfiske samt vattenbruk generellt var huvudtema på den lokala och regionala konferensen, som ägde rum på Uppsala universitet – Campus Gotland i Visby, den 27 augusti 2019.

 

Bild från konferens


Frisk med fisk utan risk


SeaWin och landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har tillssammans anordnat en konferens på Kungliga Vetenskapsakademin om sjömatens betydelse för hälsa och miljö. Flera forskare medverkade och var överens om att vi både ur klimatsynpunkt och näringssynpunkt bör äta mer sjömat. De olika presentationerna handlade om vilken sorts sjömat, för vem och hur man kan ta hänsyn både till näringsvärde och till klimatpåverkan.


SMART Coastal Areas


FARNET, det europeiska nätverket för fiske-leadergrupper, FLAGs, arrangerade en internationell konferens i Bantry, Irland 3-4 april 2019. Flera svenska deltagare var med. Bland det över 30-talet exempel på olika smarta lösningar för kustbygder fanns också några svenska exempel. Rapporten är skriven i samarbete mellan de svenska deltagarna.


Hållbart och lönsamt kustnära yrkesfiske i Södra Bottenhavet

Denna dagskonferens genomfördes på Trollharens fisk, i gränslandet mellan Gästrikland och Hälsingland, den 12 mars 2019. Temat var, som rubriken antyder, ”Hållbart och lönsamt kustnära yrkesfiske i Södra Bottenhavet”. Programmet handlade främst om dioxiner i fisk, regleringen av yrkesfisket och potentialen i fisk som mathantverk.


Bildkollage från konferens


Seminariumm om förvaltning av säl 2019

Seminariet arrangerades i Luleå stadshus den 1 mars 2019.

Syftet med seminariet var att diskutera sälförvaltning både lokalt och nationellt, där regionala lösningar kan vara en metod att uppnå resultat.

Bildkollage från konferens


Konferensen Hållbar blå tillväxt

Ett hav av möjligheter i en ocean av problem och med en uppsjö av lösningar.

Maritima klustret i Västsverige arrangerade i slutet av januari en konferens om blå hållbar tillväxt tillsammans med Landsbygdsnätverket.

Bildkollage från konferens


Nationell yrkesfiskekonferens 2019

Den nationella yrkesfiskekonferensen arrangerades på CCC i Karlstad den 31 januari och 1 februari 2019.


Bildkollage


Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling 2019

Landsbygdsnätverket bjöd in till en tematisk träff i Stockholm den 17 januari om fiske och vattenbruk och hur dessa näringar bidrar till landsbygds- och kustutveckling. Alla leaderområden med intresse av att bidra till en utveckling av fiske och vattenbruk var välkomna till ett möte för lärande och erfarenhetsutbyte.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU