Landsbygdsnätverket

Konferensen Östersjöfiske 2020 (2019)

Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangerades på Marint centrum i Simrishamn 21-22 november 2019.

Hitta vägar för att gemensamt skapa ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön – det var ledmotivet för konferensen Östersjöfiske 2020, som arrangerades i november av Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Livsmedelsakademin, Simrishamns kommun och Landsbygdsnätverket. Under två dagar möttes fiskare, fiskförädlare, politiker, forskare, myndigheter och andra intressenter för att diskutera och lära av varandra och för att söka vägar mot en ljusare framtid för fiskenäringen.

Konferensens första dag fokuserade på vilken roll fiskets kulturarv har för kustsamhällen samt hur vi genom insatser på marknadssidan kan skapa ökad lönsamhet och hållbara affärsmodeller i fiskerinäringen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) deltog.

Vi fick höra hur det faktum att fisket är mindre synligt i vårt samhälle idag jämfört med tidigare riskerar att påverka såväl kulturarv som kustekonomi negativt, “humans generally do not make decisions to support or protect things that they do not see or understand”. Genom olika lokala exempel – från Baskemölla på Österlen, till Carteret County i North Carolina USA – illustrerades hur kulturarvet används som redskap för att göra fisket mer synligt, stärka banden mellan fisket och lokalbefolkningen, skapa intresse och förståelse mellan personer som är i fisket och de som inte är det, öka efterfrågan på lokal fisk och bidra till levande kustsamhällen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) gästade konferensen för att tala om regeringens arbete för ett långsiktigt hållbart fiske och en konkurrenskraftig fiskerinäring.

Vidare presenterades idéer, projekt och verksamheter som arbetar för en omställning till ett hållbart fiske genom åtgärder som att öka kunskapen kring fisk i säsong, introducera nya fiskarter på marknaden, ursprungsmärkning och att vara ”lokallojal” och öka andelen lokalt konsumerad fisk i förhållande till export och import. Kopplingen till besöksnäringen återkom flera gånger – av goda skäl: utländska turister spenderar varje år 52 miljarder kronor på mat och dryck i Sverige. Levande fiskelägen och lokal fiskförädling är nycklar för att slå mynt av detta.

Till konferensmiddagen avnjöts fiskspecialiteter såsom friterad skarpsill, rökt torskkorv, idpaté på algknäcke och dillgratinerad skrubba.

Klicka för att förstora.

Konferensen andra dag presenterade Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit myndighetens syn på framtiden för östersjöfisket och talade då om att det måste bedrivas enligt ekosystemansatsen och bidra till bred samhällsnytta och hållbara ekonomier.

Under rubriken Omställning i praktiken, presenterade representanter från kommun, länsstyrelse och näringen sina tankar kring vad som krävs för att förflytta oss från dagens situation till ett fiske som fungerar ekologiskt, ekonomiskt och socialt i Östersjöns känsliga hav.

Efter lunch – som bestod av lättrökt panerad stekt sill med brynt smör, lingon, sallad med pepparrot, gurka och rödlök samt potatiskompott med vinäger & dill – presenterades Miljömålsberedningens uppdrag om en ny strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser, som ska redovisas i slutet av 2020.

Konferensen avslutades med en riksdagspanel som diskuterade, och stundtals livligt debatterade, fiskets framtid.

En sammanfattning av samtliga programpunkter från dag 2 finns som separat dokument nedan.

Material att ladda ner


Program

Program för Östersjöfiske 2020PDF


Sammanfattning

Minnesanteckningar från dag 2PDF


Presentationer

Dag 1

Fisk och lokalt mathantverk, en bärare av kulturarv i kustsamhällenPDF - Aksel Ydren, Eldrimner
Renässans för tobisfisket i Baskemölla, presentation 1PDF, presentation 2PDF - Dennis Hällje, Baskemölla hembygdsförening
Kulturarv och kustsamhällen – vad säger forskningen?PDF - Maris Gillette, Göteborgs universitet
Närproducerad mat är hett - men varför efterfrågas inte lokal fisk i samma utsträckning?PDF - Elin Pettersson, Livsmedelsakademin
Baltic Fish – ett innovativt och handlingsorienterat fiskeprojekt i ÖstersjönPDF - Emma Gabrielsson, Race for the Baltic
Ursprungsmärkning av fiskPDF - Maria Forshufvud, Svenskmärkning AB
Färsk fisk från havet på det svenska matbordetPDF - Sofia von Scheele Ekström, Sjöfolket/Skillinge Fisk-Impex AB

Dag 2

Hur kan framtidens fiske bedrivas enligt ekosystemansatsen och bidra till bred samhällsnytta och hållbara ekonomier?PDF - Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
InledningPDF - Vesa Tschernij, Marint centrum Simrishamns kommun
Svensk fisk ska främst gå till humankonsumtionPDF - Krishan Kent, Fiskbranschens riksförbund
Fisket måste vara ekosystemanpassat, flexibelt och regionalt optimeratPDF - Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne
Hur kan det pelagiska fisket bidra till ett hållbart fiske i Östersjön?PDF - Anton Paulrud, Swedish Pelagic Federation PO
Miljömålsberedningens uppdrag om en ny strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurserPDF - Jorid Hammersland, Miljömålsberedningenållbart fiske.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU