Landsbygdsnätverket
Samtliga föreläsare i webbinarieserien "Hållbart från norr till söder".

Fyra webbinarier om hållbart vattenbruk

Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding, medan det i söder främst finns landbaserade odlingar med bland annat tilapia och ålmal. I webbinarieserien ”Hållbart från norr till söder” har vi gjort en djupdykning i vattenbrukets olika produktionsformer, utmaningar och möjligheter.


I serien berättar forskare och vattenbrukare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att minimera påverkan på miljön och för att få en ökad produktion av sjömat.

Serien genomfördes hösten 2020.

Presentationer

Vill du få tillgång till någon av föreläsarnas presentationer? Skicka ett mejl tii kansliet@landsbygdsnatverket.se

Klicka på bilden för att spela webbinariet.

9 september: Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet


Föreläsare: Anders Kiessling, SLU, och Mikael Olenmark Dessalles, Gårdsfisk.
Läs mer i artikeln om webbinariet.

Klicka på bilden för att spela webbinariet.

 

14 oktober: Framtidens hållbara fiskfoder


Föreläsare: Markus Langeland, SLU, och Friederike Ziegler, RISE.
Läs mer i artikeln om webbinariet.

Klicka på bilden för att spela webbinariet.

4 november: Odling av fisk i norrländska kulturlandskap


Föreläsare: Anders Kiessling, SLU, och Pär Byström, Umeå universitet.
Läs mer i artikeln om webbinariet.

Klicka på bilden för att spela webbinariet.

18 november: RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk


Föreläsare: Joel Oresten, Smögenlax, och Kristina Snuttan Sundell, Göteborgs universitet.
Läs mer i artikeln om webbinariet.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU