Landsbygdsnätverket

Helena Westman

Helena är ledamot i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar Havs- och vattenmyndigheten.

Helena arbetar som utredare på Havs- och vattenmyndigheten och arbetar främst med pelagiskt fiske och frågor som rör fördelningen av fiskemöjligheter.

Mer information om Havs- och vattenmyndighetens arbete med fiskefrågor finns på länkarna nedan.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU