Landsbygdsnätverket
Collage med vattenbruks-bilder.

Informationskväll om vattenbruk

Tisdag 13 september 2022 på Torsta i Ås, Jämtland.

Välkomna till en informationskväll om vattenbruk. Vi kommer tillsammans få ta del av information om vattenbruket i Sverige, olika odlingstekniker, miljöpåverkan och prövning. Vi kommer också få möjlighet att diskutera förutsättningar och möjligheter att stödja befintliga och nya verksamhetsutövare i Jämtland. Arrangörer för träffen är Krokoms kommun, Torsta AB, Matfiskodlarna AB och Landsbygdsnätverket. Målgruppen är framför allt lokal- och regionalpolitiker i Jämtland samt tjänstepersoner vid kommunerna i Jämtland, Region Jämtland och Länsstyrelsen i Jämtland.

När: 13 september 2022, kl 17.30-21.00 (kaffe, macka och försnack från kl 17.00)

Var: Torsta, Ås, Jämtland. Det går även att delta digitalt.

Anmäl dig på denna sida Länk till annan webbplats.

Program17.30

Välkomna

Krokoms kommun och Landsbygdsnätverket

17.30

Vattenbruket i Sverige

Jordbruksverket

18.00

Olika odlingstekniker – utmaningar och möjligheter

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

18.30

Paus och samtal


18.50

Regelverk och prövning

Landsbygdsnätverket

19.00

Prövning med fokus på miljöprövningen

Matfiskodlarna

19.30

Utmaningar och möjligheter för utveckling av vattenbruk i Jämtland

Wenche Hansen, Matfiskodlarna och Linda, Louise Matsson, Landbaserat vattenbruk.

20.00

Röster från näringen

Svensk fjällröding och ReCirk fisk

20.30

Dialog om vattenbruk i Jämtland


20.55

Avslut


Logotyper för arrangörerna.