Landsbygdsnätverket
Collage med vattenbruks-bilder.

Informationskväll om vattenbruk

Torsdag 24 november 2022 på Torsta i Ås, Jämtland.

Välkomna till en informationskväll om vattenbruk. Vi kommer tillsammans få ta del av information om vattenbruket i Sverige, olika odlingstekniker, miljöpåverkan och prövning. Vi kommer också få möjlighet att diskutera förutsättningar och möjligheter att stödja befintliga och nya verksamhetsutövare i Jämtland. Arrangörer för träffen är Krokoms kommun, Torsta AB, Matfiskodlarna AB och Landsbygdsnätverket. Målgruppen är framför allt lokal- och regionalpolitiker i Jämtland samt tjänstepersoner vid kommunerna i Jämtland, Region Jämtland och Länsstyrelsen i Jämtland.

När: 24 november 2022, kl 17.30-21.00 (kaffe, macka och försnack från kl 17.00)

Var: Torsta, Ås, Jämtland. Det går även att delta digitalt.

Anmäl dig på denna sida Länk till annan webbplats.

Sista dag för anmälan är den 16 november.

Program17.30

Välkomna

Krokoms kommun och Landsbygdsnätverket

17.30

Vattenbruket i Sverige

Jordbruksverket

18.00

Olika odlingstekniker – utmaningar och möjligheter

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

18.30

Paus och samtal


18.50

Regelverk och prövning

Landsbygdsnätverket

19.00

Prövning med fokus på miljöprövningen

Matfiskodlarna

19.30

Utmaningar och möjligheter för utveckling av vattenbruk i Jämtland

Wenche Hansen, Matfiskodlarna och Linda, Louise Matsson, Landbaserat vattenbruk.

20.00

Röster från näringen

Svensk fjällröding och ReCirk fisk

20.30

Dialog om vattenbruk i Jämtland


20.55

Avslut


Logotyper för arrangörerna.