Landsbygdsnätverket
Fiskodling.

Fiskodling. Foto: Shutterstock.

Konferenser & träffar

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk tipsar här om kommande konferenser och träffar som vi medverkar till.

2021


JANUARI

Landsbygdsnätverket planerar för en träff med erfarenhetsutbyte om fiske och vattenbruk inom Leader, den 20-21 januari 2021PDF (länk till pdf).

APRIL

Fiskeforum 2021 syftar till att på olika sätt belysa och diskutera svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv.


Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU