Landsbygdsnätverket
Fiskodling.

Fiskodling. Foto: Shutterstock.

Konferenser & träffar

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk tipsar här om kommande konferenser och träffar som vi medverkar till.

2021


JANUARI

Landsbygdsnätverket var värd för en träff med erfarenhetsutbyte om fiske och vattenbruk inom Leader, den 20-21 januari 2021.

APRIL

Den 29 april kl. 09.00–12.10. Webbinarium om system för överförbara fiskemöjligheter i det demersala fisket i Östersjön - ett landsbygdsutvecklingsperspektiv. På webbinariet fortsatte vi samtalet om system för överförbara fiskemöjligheter i det demersala fisket. Denna gången fördjupade vi oss inom det fiske som bedrivs längs Östersjöns kust. Läs mer.


MAJ

Den 26 maj, kl. 10-16. Internationellt seminarium om säl och skarv och småskaligt fiske i Östersjön. Hur stor påverkan har säl och skarv på fångsterna för det småskaliga kustnära fisket? Hur ser en balans mellan bevarat kustfiske och bevarandet av säl och skarv ut?

Det stora samarbetsprojektet om säl och skarv, mellan 14 Leaderområden i fyra länder runt Östersjön, har avslutats. Leaderområdena kommer från Sverige, Finland, Estland och Tyskland. Från svensk sida har nästan hela Östersjökusten ända till Öresund varit representerad. Resultaten presenteras och diskuteras på en konferens den 26:e maj mellan kl 10-16.


Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU