Landsbygdsnätverket

Östersjöfiske 2020

Välkommen till Östersjöfiske 2020 – vad ska vi ha svenskt yrkesfiske till? Konferensen hålls den 19–20 november 2020, på Marint centrum i Simrishamn.

Fiskebåt.

2020 är finalåret för Östersjöfiske 2020

Vad ska vi ha svenskt yrkesfiske till? Det är en av huvudfrågorna vid den sista Östersjöfiske 2020-konferensen. Vi kommer att söka svar på frågan och diskutera vad som krävs för att nå dit. Bland annat lyfter vi fiskarens roll för ett välmående ekosystem, för svensk livsmedelsförsörjning, för kustbygdens utveckling, för miljöövervakning och för kunskapsförsörjning om vårt hav. Vi kommer också diskutera om en förändrad fiskeriförvaltning kan generera en livskraftig fiskerinäring.

En annan huvudfråga handlar om Östersjön, som har stora ekologiska problem. Hela ekosystemet uppvisar många och tydliga signaler på obalans och det förefaller som att förmågan att stå emot miljöbelastningar blir allt svagare. Hur bör fisket bedrivas för att stärka Östersjöns återhämtning?

2020 är finalåret för Östersjöfiske2020 och vi kommer också att belysa vad som har hänt sedan 2015 då vi startade. Vad har förändrats, och inte, vad har konferensen bidragit till och vad ser vi framåt?

Andra aktuella ämnen som kommer behandlas är den nya nationella fiske- och vattenbruksstrategin och dess kommande tillhörande handlingsplan för yrkesfisket, nästa programperiod för Europeiska havs- och fiskerifonden och resursfördelningsfrågan.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets, havsmiljöns och landsbygdens utveckling. Med anledning av den rådande pandemin, planerar vi för att genomföra konferensen både live och digitalt. På så vis kan du välja hur du önskar delta.

Publicerades 2020-08-12

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU