Landsbygdsnätverket
Fiskodling, Sverige. Foto: Shutterstock.

2018

Under året medverkade vi till följande konferenser och träffar.

NOVEMBER

Den 20-22 november arrangerade FARNET konferensen Closing the loop: Circular economy in fishing and aquaculture areas i Saint Jean de Luz, Frankrike. Läs mer.


Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangerades för fjärde gången på Marint centrum i Simrishamn den 15-16 november. Läs mer.

MARS

Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk. Nationella vattenbrukskonferensen, Sundsvall den 13-14 mars. Läs mer.


FEBRUARI

Landsbygdsnätverket tillsammans med Maritima klustret i Västsverige arrangerade ett frukostseminarium om vattenbruk i Riksdagen den 14 februari. Läs mer.

I samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund arrangerade Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk en skärgårdskonferens på Sydkoster den 6-7 februari. Läs mer.


JANUARI

Den 31 januari anordnade Jordbruksverket i samverkan med Landsbygdsnätverket och Sveriges Fisketurismföretagare en nationell konferens om hållbar svensk fisketurism. Läs mer.


Landsbygdsnätverket bjöd in till en tematisk träff om fiske och vattenbruk och hur dessa näringar bidrar till landsbygdsutveckling, Arlanda, den 17 januari. Läs mer.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU