Landsbygdsnätverket

Lucka 18

Gutefisk ekonomisk förening bildades 2014 med syfte att hålla ihop det kustnära fisket på Gotland och hålla ett gemensamt pris på fisken. De ville skapa en fysisk såväl som digital plattform för att kunna sälja yrkesfiskarnas fångster till krog och butik lokalt på Gotland. En samordning som underlättar rapportering och distribution lokalt. 2017 stod en livsmedelsgodkänd mikroanläggning färdig, för mottagning och packning av fisk. Idag finns fem fiskebåtar med totalt åtta fiskare som säljer allt eller delar av sin fångst genom Gutefisk.

Det unika med Gutefisk är att Gutefiskaren är både fiskare, förädlare, försäljare och leverantör, hela ledet från hav till bord. Gutefisk-konceptet. Det är små kvantiteter och arter som har olika fiskesäsonger under året. För att samordna dessa så fryses mycket in efterhand som det fiskas för att undvika svinn och för att komma i fas till sommarsäsongen som är den största försäljningsperioden.

På frågan om vilka olika produkter man hittar hos Gutefisk svarar Johannes Klingander:

- Vi har produkter som flundrerygg (skrubbskädda), piggvarsrygg, näbbgädda, idfilé och idburgare, nackad skarpsill och sprat (rökt skarpsill i olja eller tomatsås). Dessa säljs direkt till kund eller restaurang. Sedan har vi ett sortiment till öns rökerier bestående av rökflundra, piggvar och näbbgädda.

- Idburgaren görs i samarbete med Guldhaven Pelagiska i Kalix som vi även köper produkter av för vidareförsäljning och de köper produkter från oss. Ett östersjösamarbete. De köper även in den största mängden id av oss och producerar Id fiskbiff för nationell marknad. Spraten, köper vi tillbaka från den lettiska konservfabrik som köper in fryst gotländsk skarpsill från vår andra fabrik på Gotland, Sweden Pelagic Gotland. De röker skarpsillen och lägger den på konserv i olja.

Gutefisk är vår sammanhållning och vi kämpar för att föra det gotländska småskaliga yrkesfisket in i framtiden. Vi är måna om och beroende av hållbara bestånd för att kunna ha en inkomst och ett fiske även i framtiden.

Texten är en förkortad version av artikel i Svensk fisknäring nr 3 2022 Länk till annan webbplats.

Bild på vattenyta med texten "Sjömatens Julkalender 2022" ovanpå.

Publicerades