Landsbygdsnätverket

Lucka 19

Få livsmedel har så speciella förutsättningar som just sjömat. Ingen försäljningsdag är den andra lik. Kallt väder, stark vind, säsong, tillfälliga fiskestopp, ibland oförklarliga minskningar av bestånd och även det motsatta. Allt detta gör tillgången på färsk sjömat osäker. Marknadspriserna kan skifta rejält från dag till dag och styrs av tillgång och efterfrågan.

I Sverige har vi tre fiskauktioner, Stockholms-, Smögens- och Göteborgs fiskauktion. I över hundra år har det bedrivits fiskauktioner i Göteborg och Smögen i olika regi. Stockholms Fiskauktion är nykomling i sammanhanget och startade så sent som 2016.

Svenska Fiskauktioner

Idag är Stockholms fiskauktion och Smögens Fiskauktion olika aktiebolag men hör ihop och kallar sig med ett gemensamt namn för Svenska Fiskauktioner. I Stockholm och i Smögen sker digital budgivning. Om man på en traditionell fiskauktion startar med ett förhållandevis lågt pris, för att sedan låta buden öka allteftersom, är det precis tvärtom vid digital auktion. Då startar budgivningen högt för att sedan ticka nedåt, till dess att en köpare stoppar budgivningen och därmed köper det angivna partiet. Som köpare kan man också fysiskt besöka Stockholm och Smögens auktionshallar om man skulle vilja och befinner sig i närområdet, men auktionsförfarandet sker fortfarande digitalt. För att få handla måste man vara medlem och ha ett abonnemang. Men då har man också tillgång till fem digitala auktioner; Stockholm, Smögen och ytterligare tre i Danmark – Thyborön, Hvide Sande och Thorsminde. Fördelen för kunden är att transport och fakturering samordnas.

Stockholms fiskauktion

Stockholms fiskauktion är idag en av Sveriges och Europas största auktioner för sötvattensfisk. För det är 100% insjöfisk som säljs på Stockholms Fiskauktion, och lite signalkräfta under säsong. Drygt 350 ton fisk går under klubban varje år vilket omsätter lite drygt 40 miljoner kronor. Kunderna är till största delen grossister men även en del restauranger och kedjor handlar digitalt på auktionen.

Smögen

I Smögen har man haft auktion sedan 1919. Här dominerar skaldjuren under veckans auktionsdagar, måndag till torsdag. Med en omsättning på ca 110 miljoner är 85% av volymen skaldjur, resten är havsfisk. Varorna kommer både från Sverige, Norge och Danmark.

Göteborgs Fiskauktion

Göteborgs fiskauktion är med sina drygt 3200 ton och en omsättning på cirka 380 miljoner, Sveriges största fiskauktion. I Göteborg är auktionen fysisk, man måste alltså vara på plats för att buda och köpa. Det fungerar bra i Göteborg där auktionen ligger i ett kluster av grossister och fiskhandlare nere i fiskhamnen. Att både säljare och köpare äger fiskauktionen tillsammans och att grossister och detaljister konkurrerar om samma produkter, är unikt. I en förstudie har man dock tittat på ett digitalt upplägg men slutsatsen drogs att behålla det befintliga systemet då majoriteten av aktörerna var angelägna om att fortsätta som det alltid har varit. Med plasthandskar på, finns det vid en fysisk auktion en möjlighet att se, lukta, känna och lyfta på gälar för att själv göra sig en uppfattning om kvaliteten på produkterna.

Oberoende av försäljningsmodell så vårdar våra auktioner en gammal och viktig tradition av att sälja färsk sjömat, och kommer förhoppningsvis göra så i åtminstone hundra år till.

Bild på vattenyta med texten "Sjömatens Julkalender 2022" ovanpå.

Publicerades